8 Ιουν 2009

Παρέμβαση ΠΟΤΑ στο δημόσιο δρόμο

Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το ευθύγραμμο τμήμα στο δρό-
μο Πύλου - Καλαμάτας στο σημείο τής απόληξης του νέου δρό-
μου που κατασκευάζει η ΠΟΤΑ.
Οπως έχει αναφερθεί ξανά, τα τμήματα που
κόβονται ώστε ναευθυγραμμιστεί ο εθνικός δρόμος
είναι ιδιοκτησίας της ΠΟΤΑ
και βρίσκονται έξω από την περιοχή ολοκλήρωσης του έργου
(ΠΟΤΑ Πύλου). Στην ουσία η επένδυση χαρίζει στο ελληνικό
Δημόσιο στρέμματα προκειμένου ο επισκέπτης και βασικά οι
οδικώς δυστυχισμένοι κάτοικοι της Πύλου που πηγαινοερχόμαστε συνεχώς από κει, να μειώνουμε τον κίνδυνο κατά δύο στροφές
στον καρόδρομο Πύλου - Καλαμάτας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται παρέμβαση επί τα βελτίω στο δημόσιο αυτό τριτο-
κοσμικό δρόμο και γίνεται από ιδιώτη. Από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αν το επίσημο κράτος διά των υπηρεσιών του έκοβε
μια στροφή το χρόνο, ο δρόμος Πύλου - Καλαμάτας θα ήταν μια ευθεία. Συνάγεται το αποτέλεσμα ότι ούτε μια στροφή το χρόνο
δεν μπορούν να ισιώσουν οι εξουσιαστές τής Μεσσηνίας. Το μόνο που διακηρύττουν είναι ότι στηρίζουν την ΠΟΤΑ και την αναφέρουν
ως μοχλό ανάπτυξης στη Μεσσηνία λες και είναι δική τους. Τι φαιδρότητα υπάρχει...
Τάκης Αλεξάκης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ