1 Ιουν 2009

Ξυλεία από το Ταύγετο για τη προστασία της Γιάλοβας


Το Δασαρχείο Καλαμάτας,σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, τον Δήμο Πύλου και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνέλεξαν και μετέφεραν περίπου
12 τόννους ξυλείας, από τιςκαμένες εκτάσεις του Ταϋγέτου.
Οι κορμοί αυτοί, θα χρησιμοποιηθούν για την περίφραξη του προστατευόμενου βιοτόπου της λιμνοθάλασσας Γιάλοβας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την έλλειψη κατάλληλων μέσων,και μετά από μία δίωρη περιπέτεια να ξεκολλήσουμε το φορτηγό του δήμου από χαντάκι που έπεσε μαζί με το συνολικό φορτίο,ευτυχώς η αποστολή είχε αίσιο τέλος, και οι εργάτες του Δασαρχείου, της Αναπτυξιακής και του Δήμου, βοήθησαν στο μέγιστο.Η ξυλεία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι πάσσαλοι που προστατεύουν την παραλία της Γιάλοβας στο Διβάρι από την διέλευση τροχοφόρων.
Να τονίσουμε, ότι η παραλία εντάσσεται στην Α’ ζώνη προστασίας της περιοχής
NATURA 2000, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναπαραγωγή του αφρικανικού χα-
μαιλέοντα. Ταυτόχρονα η παραλία δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 10.000 χιλιάδες επι-
σκέπτες την καλοκαιρινή περίοδο. Η ζώνη των αμμολόφων εκτός από την σημασία της
για τον τουρισμό και την βιοποικιλότητα, έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση ως
οικότοπος προτεραιότητας για προστασία, καθώς η υποβάθμιση που έχουν δεχτεί αυτές οι
περιοχές λόγω εκτεταμένης οικοδομικής κυρίως ανάπτυξης, έχουν εξαφανίσει από τον
ευρωπαϊκό χάρτη χιλιάδες χιλιόμετρα παραλιών. Ας προστατέψουμε λοιπόν τον φυσικό
μας πλούτο, που συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του τουρισμού όσο και στην προστασία
της μοναδικής ελληνικής φύσης. Το να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο ως μέσο κα-
ταπάτησης των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων είναι και θέμα παιδείας και θέμα
πολιτισμού.
Τέλος να ευχαριστήσουμε το Δασαρχείο Καλαμάτας για την άδεια συλλογής της ξυλεί-
ας, την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την κοπή της ξυλείας, τον Δήμο Πύλου για την παροχή
του φορτηγού και τον Φ. Καραμπάτσο για την παροχή εργατών.
Μαρίλια Καλούλη
συντονίστρια δράσεων διατήρησης
της λιμνοθάλασσας Γιάλοβας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ