16 Ιουλ 2012

Μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση


Σπουδάζοντας στα χρόνια της κρίσης
    Μετά από πάνω από δεκαπέντε χρόνια ενασχόλησής μου με την εκπαίδευση, επισκοπώντας και συγκρίνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκείνες ιδιαίτερα τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση από τη σχολική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση, έχω την ισχυρή εντύπωση ότι ήδη από εφέτος και στα επόμενα χρόνια της κρίσης, η ελληνική οικογένεια και οι απόφοιτοι του Λυκείου αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε διαφορετικού τύπου επιλογές. Ότι χρειάζεται πια να αποφασίζουν διαφορετικά.

   Καταρχήν γιατί οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στοιχίζουν πλέον πολύ, και αποτελούν μιαν ακριβή επιλογή για την οικογένεια, πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ακόμη και εάν ο απόφοιτος καταφέρει να έχει μια θέση δικής του επιλογής σε ίδρυμα που εδρεύει στον τόπο διαμονής του, οι δαπάνες διαβίωσής του, σπουδάζοντας και παραμένοντας για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια εκτός της αγοράς εργασίας, αποτελούν και θα αποτελούν, πια, σημαντικό οικονομικό βάρος για την οικογένεια.
   Και ακόμη, γιατί γίνεται πλέον πλήρως κατανοητό ότι, παρά την κακώς εννοούμενη ισοδυναμία των τίτλων σπουδών των διαφόρων Ιδρυμάτων, Σχολών και Τμημάτων, τα οφέλη που έχει ο σπουδαστής παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών στο ένα ή το άλλο Ίδρυμα ή και Τμήμα, θα του αποφέρει διαφορετικά οφέλη, σε ό,τι αφορά τις γνώσεις που αποκτά και τις ικανότητες που καλλιεργεί και επίσης τις προοπτικές που του ανοίγονται για μεταπτυχιακές σπουδές ή και για την τοποθέτησή του στην αγορά εργασίας.
  Τέλος έχουμε πλέον, ως κοινωνία, να κάνουμε με μιαν εμπεδωμένη αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με τα ιδρύματά μας να αποτελούν μέρος του λεγόμενου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προσφέροντας έτσι πολλές δυνατότητες κινητικότητας των σπουδαστών μας, στους οποίους συχνά προσφέρεται και οικονομική στήριξη, με μορφή προγραμμάτων συνεργασίας και υποτροφιών σε άλλα πανεπιστήμια, ή και ευκαιρίες μερικής απασχόλησης, ώστε να ανακουφίζεται σχετικά ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας. Σε αυτά τα χρόνια της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης και της δραστικής μείωσης του βιοτικού επιπέδου.
Ενόψει αυτών των διαπιστώσεων, χρήσιμο θα ήταν όχι μόνον οι εφετινοί απόφοιτοι του Λυκείου, που αυτές τις ημέρες υποβάλλουν τις επιλογές τους συμπληρώνοντας το περίφημο μηχανογραφικό δελτίο – στο Διαδίκτυο (sic!) -, αλλά και οι τελειόφοιτοι των επόμενων σχολικών ετών, να λάβουν υπόψη τους τα εξής: Βρίσκονται πράγματι οι νέοι αυτοί, για πρώτη φορά ο καθένας τους, μπροστά σε μιαν απόφαση κρίσιμη, που πρέπει οι ίδιοι να λάβουν. Δεν μπορούν να την «αναθέσουν» σε άλλους, στην οικογένεια ή φίλους-συμβούλους, και εάν το κάνουν ή νομίζουν ότι το κάνουν, θα τους στοιχίσει περισσότερο στο μέλλον. Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση αυτή έχει πλέον γίνει πιο δύσκολη, πιο κρίσιμη για το μέλλον. Αλλά όμως, ταυτόχρονα, πρέπει οι νέοι να κατανοούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν οδηγεί νομοτελειακά κάπου, αφού ο καθένας και η καθεμιά που αποφασίζει είναι ακριβώς αυτός ή αυτή που θα πρέπει να κάνει τόσα πολλά άλλα πράγματα, στα επόμενα βήματα στη ζωή του, και να αποφασίσει εκ νέου αρκετές φορές με ανάλογο τρόπο. Με άλλα λόγια, η επιλογή ενός προγράμματος σπουδών δεν αποτελεί νομοτελειακό παράγοντα στην πορεία του καθενός μας στο μέλλον.
   Για τους απόφοιτους υψηλών επιδόσεων, τους άριστους και καλούς μαθητές, τα πράγματα είναι πιο εύκολα, έχουν περισσότερες επιλογές. Γι’ αυτούς αλλά και για όσους άλλους δεν έχουν – πολύ αναμενόμενο στις μέρες μας – ξεκαθαρισμένες τεχνικές ή επαγγελματικές προτιμήσεις, πρέπει να επισημάνουμε ότι, γενικά, καλύτερη επιλογή αποτελεί η παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών με ευρύτερο περιεχόμενο, σε οποιεσδήποτε από τις επιστημονικές περιοχές των θετικών ή των λεγόμενων θεωρητικών πεδίων. Και βέβαια ότι η εικόνα των ιδρυμάτων και εντέλει η ποιότητα των σπουδών που προσφέρουν είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος επιλογής.
Για τη δε μεγάλη πλειοψηφία στην οποία ανήκουν οι απόφοιτοι με μεσαίες και χαμηλές επιδόσεις, να επισημάνουμε ότι σε αυτούς δίνεται χρόνος και ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να ενισχύσουν και να διευρύνουν το πεδίο γνώσεών τους καθώς και τις ικανότητές τους για ανάλογες αποφάσεις που θα χρειασθεί να λάβουν στο μέλλον.
  Και κλείνοντας, δεν πρέπει να μας διαφύγει κάτι κρίσιμο. Προς όφελος των παιδιών, των μαθητών που ολοκληρώνουν του χρόνου και στις επόμενες χρονιές τις σπουδές τους στο Λύκειο, είναι αδήριτη ανάγκη εκπαιδευτικοί και σχολεία, μαζί με τους γονείς, να προετοιμάζονται ήδη, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν πραγματικά, στην κατεύθυνση που προαναφέραμε τα παιδιά αυτά στις πιο δύσκολες απ’ ό,τι στο παρελθόν αποφάσεις τους. Συμβουλές γι’ αυτά προσφέρονται στην ιστοσελίδα της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας. Αυτού του τύπου η βοήθεια πρέπει να ενισχυθεί από όσους γίνεται περισσότερο άμεσα.
    Ειδικότερα δε για τους εκπαιδευτικούς, το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, που θα συνεχίσει να προσφέρεται κατά το επόμενο σχολικό έτος από το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, συνιστά μιαν αξιόπιστη λύση στήριξης του συμβουλευτικού έργου που οι ίδιοι αναλαμβάνουν να προσφέρουν στους μαθητές τους.
*Ο κ. Νικήτας Καστής είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας «Δίκτυο ΜΕΝΩΝ»
ΤΟ ΒΗΜΑ
_________________________________________________________

Δεν θα σπουδάσω αυτό που θέλω...
Οικονομικές δυσκολίες και επαγγελματική αποκατάσταση αλλάζουν τη σειρά προτίμησης
                     
Ο Παντελής Βλάχος επεδίωκε να σπουδάσει στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οχι να σπουδάσει μαθηματικά γενικώς, να σπουδάσει μαθηματικά στην Αθήνα.«Τελικά με τα μόρια που συγκέντρωσα μπορώ να περάσω στα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας. Αυτή η επιλογή όμως δεν υπήρχε, το είχαμε συζητήσει επανειλημμένως στο σπίτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα περνούσα στο Μαθηματικό της Αθήνας ή σε κάποια άλλη σχολή στο Λεκανοπέδιο. Ως δεύτερη επιλογή μου έβαλα το ΤΕΙ Ναυπηγών. Στενοχωριέμαι λίγο που δεν θα σπουδάσω αυτό που ήθελα, όμως ίσως να είναι και καλύτερα έτσι, τουλάχιστον από απόψεως επαγγελματικής προοπτικής».
Παρόμοια με αυτή του Παντελή Βλάχου είναι και η περίπτωση του Νίκου Στάικου πουσυγκέντρωσε «αρκετά μόρια για να περάσω στους ηλεκτρολόγους ή στους χημικούς μηχανικούς - τις σχολές που με ενδιέφεραν περισσότερο δηλαδή - σε επαρχιακά πολυτεχνεία. Θα προτιμήσω όμως τους τοπογράφους του ΕΜΠ. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς μου με προέτρεψαν να δηλώσω όποια σχολή ήθελα, ανεξαρτήτως αν θα ήταν Αθήνα ή επαρχία. Αυτό στην πορεία άλλαξε. Δεν είναι τόσο ότι αντιμετωπίζουμε άμεσα οικονομικό πρόβλημα όσο ότι σε αυτή τη συγκυρία μια οικογένεια διστάζει να προγραμματίσει ότι για πέντε χρόνια θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο έξοδο. Επιπλέον, πιθανότατα θα χρειαστεί αργότερα να κάνω και κάποιο μεταπτυχιακό. Προσωπικά θα μου άρεσε να ζήσω μόνος μου στην επαρχία ως φοιτητής, αλλά τι να γίνει... Αλλωστε η σχολή που θα πάω είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Επίσης μπορώ να εργάζομαι περιστασιακά ως μουσικός, κάτι που έκανα και πριν».


                             «Ελάχιστες οι σχολές με προοπτική»
Οι δύο νέοι, που σε λίγους μήνες θα είναι φοιτητές, δεν αποτελούν τις εξαιρέσεις αλλά μάλλον τον κανόνα της εφετινής φουρνιάς των πανελλαδικών εξετάσεων. Φαινόμενο της τελευταίας τριετίας που εφέτος έφτασε στο απόγειό του, ένα πέρασμα από τα φροντιστήρια της πρωτεύουσας - εκεί όπου οι μαθητές πηγαίνουν ώστε να αναζητήσουν συμβουλές για τη σειρά συμπλήρωσης των σχολών στο μηχανογραφικό τους - πείθει εύκολα πως σε πολλές περιπτώσεις τα... γεωγραφικά κριτήρια υπερέχουν των ακαδημαϊκών.
«Είχα ακόμη και το ακραίο παράδειγμα γονιού που προτίμησε το παιδί του να εισαχθεί σε ΤΕΙ του ίδιου αντικειμένου από το αντίστοιχο ΑΕΙ στην επαρχία» λέει ο κ. Γιάννης Βαφειαδάκης, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ελλάδος και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στο Αιγάλεω. «Η οικογένεια δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Είναι όμως τέτοια η ανασφάλεια που επικρατεί για το μέλλον που υπάρχει ο φόβος ότι όσοι γονείς στείλουν για σπουδές τα παιδιά τους στην επαρχία ίσως δεν καταφέρουν να τα υποστηρίξουν μέχρι τέλους».
Είτε επέλεξαν με γεωγραφικά είτε με ακαδημαϊκά κριτήρια, ο προβληματισμός των μαθητών για τις επιλογές στο μηχανογραφικό ήταν μεγαλύτερος από άλλες χρονιές. Η έννοια «σχολές με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση» δεν υπάρχει πλέον. Οσοι συγκεντρώνουν πολύ καλούς βαθμούς κινούνται στη λογική της Ιατρικής και των παραδοσιακών πολυτεχνικών σχολών από τη θετική και τεχνολογική κατεύθυνση ή της Νομικής από τη θεωρητική κατεύθυνση, όπου ούτως ή άλλως οι επιλογές είναι περιορισμένες. «Περισσότερο για λόγους κύρους του πτυχίου παρά γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι υπάρχει εξασφαλισμένη προοπτική» λέει ο κ. Βαφειαδάκης.
Και βέβαια σχεδόν κανένας δεν επιλέγει πια επαρχιακά ΤΕΙ με... μακρόσυρτα περίεργα ονόματα. «Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση, αλλά και με την απαξίωση αυτών των σχολών» λέει ο ιδιοκτήτης φροντιστηρίου κ. Γιώργος Τσολάκος. «Κάποτε υπήρχαν οικογένειες διατεθειμένες να ξοδέψουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ απλώς και μόνο για να πάρει το παιδί τους ένα πτυχίο. Πλέον αυτό δεν ισχύει» συμπληρώνει.
«Ετσι όπως είναι τα πράγματα ελάχιστες σχολές δίνουν κάποια προοπτική» λέει ο Χρήστος Καρβούνης που επιλέγει και αυτός ιατρικές και παραϊατρικές σχολές, πάντα μόνο στο Λεκανοπέδιο, «αλλιώς θα δώσω ξανά εξετάσεις». Περιγράφει μια σχολική χρονιά που «είχε πολύ διάβασμα στο φροντιστήριο και ελάχιστο ενδιαφέρον από τους καθηγητές στο σχολείο».

                         «Γιατί να σας διδάξουμε;»
«Κάποιοι μας το έλεγαν ανοικτά» πετάγεται ο Ανδρέας Μποταΐτης«Από τη στιγμή που μας κάνανε τέτοιες μειώσεις και εσείς δεν ενδιαφέρεστε, αφού πηγαίνετε στο φροντιστήριο, ποιος ο λόγος να κάνουμε μάθημα;». Και αυτός επέλεξε σχολές στην Αθήνα ή στην επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει οικογενειακό σπίτι. «Εμένα προσωπικά με βοήθησε το φροντιστήριο, είχα όμως συμμαθητές που δεν κατάφεραν να πάνε εφέτος για οικονομικούς λόγους, μερικοί από αυτούς ωστόσο τα πήγαν αρκετά καλά στις εξετάσεις».
«Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι θετικό στην όλη ιστορία» λέει η Ελευθερία που πιθανότατα πετυχαίνει τον στόχο της εισαγωγής της στο Μαθηματικό της Αθήνας. «Από τη στιγμή που κανένα πτυχίο δεν εξασφαλίζει τίποτα σίγουρο, θεωρώ πως ο καθένας πρέπει να σπουδάσει και να ασχοληθεί με αυτό που θέλει. Τότε θα έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει».

                      Προτεραιότητες και προοπτικές
          «Οταν είσαι 18 δεν είσαι σίγουρος τι θέλεις να κάνεις»


Λίγα χιλιόμετρα μακριά, σε ένα άλλο φροντιστήριο στο Περιστέρι, μια παρέα παιδιών κάνει και αυτή τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις σχολών προτού συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η Μαρία, που «αν και περνούσα σε τμήμα οικονομικής επιστήμης στην επαρχία, θα προτιμήσω για οικονομικούς λόγους το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας στο Γεωπονικό».
Περιπτώσεις όπως η Αλεξάνδρα που είχε αποκλειστικό στόχο την Ψυχολογία στην Αθήνα και «πιθανότατα πετυχαίνω τον στόχο μου. Αν δεν τα κατάφερνα όμως θα έδινα ξανά εξετάσεις». Και περιπτώσεις όπως της Βάσως και της Αργυρώς που έγραψαν καλύτερα απ' ό,τι περίμεναν και «αν και στο σπίτι υπάρχει προβληματισμός για το θέμα των εξόδων, από τη στιγμή που μπορούμε να περάσουμε στη Νομική Κομοτηνής, οι οικογένειές μας θεωρούν πως είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε».
Με όποιο παιδί και να μιλήσεις ακούς για οικονομικού χαρακτήρα δυσκολίες στο σπίτι του, όμως «οι γονείς μας έθεσαν πρώτη προτεραιότητα τις δικές μας σπουδές, γι' αυτό άλλωστε πληρώνουν και το φροντιστήριο». Και όλοι λένε, και φαίνεται να το εννοούν, ότι«καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς μας και προσπαθούμε να μη τους δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα».
Για το μέλλον, τις επαγγελματικές προοπτικές και όλα αυτά που υποτίθεται ότι κρίνονται γι' αυτούς αυτές τις ημέρες δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. «Αλλωστε τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα. Ακόμα κι έναν χρόνο πριν η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Μέχρι να αποφοιτήσουμε εμείς τα πράγματα θα έχουν πάλι αλλάξει, δεν έχει νόημα να κάνεις προβλέψεις» λέει η Μαρία. «Και βέβαια», καταλήγει, «όταν είσαι 18 χρόνων μπορεί απλώς να μην είσαι ακόμα και τόσο σίγουρος για το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου ή αυτό που λες πως θες σήμερα να μην ισχύει στο μέλλον».


Διάκριση δύο Ελλήνων μαθητών στη Βιολογία


Eλληνες μαθητές διακρίθηκαν στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας
Διαγωνίστηκαν μαζί με άλλους 250 μαθητές και μαθήτριες από 60 χώρες
Eλληνες μαθητές διακρίθηκαν στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας
Αισθητή έκανε η Ελλάδα την παρουσία της το πλαίσιο της 23ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ ...
Αθήνα 
Μεγάλη επιτυχία αποτελεί η διάκριση δύο Ελλήνων μαθητών στη βιολογία, στην 23η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας που παραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη. ΟΚωνσταντίνος Σαμαράς-Τσακίρης κατέκτησε το χάλκινο βραβείο και η Ευφροσύνη Κορωναίου απέσπασε έπαινο.

Όπως σημειώνει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων «η διάκριση που πέτυχαν οι μαθητές μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι είχαν να ανταγωνιστούν μαθητές που αποκτούν πολύ περισσότερες γνώσεις Βιολογίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο από τα σχολεία τους και προετοιμάζονται ειδικά για την Ολυμπιάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα».
«Οι μαθητές μας, αμέσως μετά την εξοντωτική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Βιολογικό τμήμα του Παν/μίου Αθηνών και στο Ίδρυμα ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που επιχείρησε να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις της παρεχόμενης Βιολογικής παιδείας στο ελληνικό σχολείο».
Η ελληνική ομάδα
Την ελληνική αποστολή συγκροτούσαν τέσσερεις μαθητές, ο Κωνσταντίνος Σαμαράς από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, η Ευφροσύνη Κορωναίου από το 2ο Λύκειο Χαλκίδας, ηΑγάπη Ρισσάκη από το 2ο Λύκειο Γλυκών Νερών και η Κωνσταντινίδου Ειρήνη από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη καθώς και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί, ο Παναγιώτης Στασινάκης και η Βενετία Νικήτα.
Η ελληνική ομάδα διαγωνίστηκε μαζί με άλλους 250 μαθητές και μαθήτριες από 60 χώρες, στα πλαίσια της 23ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Βιολογίας. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ολυμπιάδα Βιολογίας από το 2005 και είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που πετυχαίνει διάκριση.

Οι τέσσερεις μαθητές και μαθήτριες επιλέχτηκαν μεταξύ χιλίων και πλέον μαθητών της Β' και της Γ' Λυκείου, που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) που διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας.

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες μαθητές και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην αρχόμενη επιστημονική τους ζωή αλλά και προσωπική ευτυχία.
ΤΟ ΒΗΜΑ

Νανο-εξολοθρευτής» των θρόμβων


«Νανο-εξολοθρευτής» των θρόμβων
Μπάλα νανοσωματιδίων εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και τους διαλύει
«Νανο-εξολοθρευτής» των θρόμβων
Στην εικόνα αυτή φαίνεται τμήμα μπλοκαρισμένης πνευμονικής αρτηρίας ποντικού όπου έχουν σπεύσει φθορίζοντα νανοσωματίδια για να διαλύσουν τον θρόμβο Credit:Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering/ Science
Ουάσιγκτον
Σκεφτείτε το ως τον «εξολοθρευτή» των θρόμβων. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ σχεδίασαν μια «μπάλα» νανοσωματιδίων η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος αναζητώντας εν δυνάμει επικίνδυνους για τη ζωή θρόμβους αίματος και τους διαλύει. Η προσέγγιση αποδείχθηκε αποτελεσματική σε ποντίκια όπως σημειώνουν οι επιστήμονες με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Science» και εκτιμάται ότι σύντομα θα περάσει σε φάση κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.
Θρόμβοι, «ύπουλοι εχθροί»
Οι θρόμβοι αποτελούν σημαντικούς «εχθρούς» του εγκεφάλου, της καρδιάς αλλά και άλλων οργάνων.Συνιστούν μάζες κυττάρων του αίματος που είναι υπεύθυνα για την πήξη του αλλά μπορούν να αποκτήσουν τέτοιο μέγεθος ώστε να αποφράξουν φλέβες και αρτηρίες, «μπλοκάροντας» έτσι το οξυγόνο από το να φθάσει στα όργανα.
Ενα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί σε ό,τι αφορά την «εξόντωση» των θρόμβων είναι το να ανακαλύψουν πού ακριβώς «κατοικοεδρεύουν» εντός του οργανισμού. Ακόμη όμως και όταν βρουν την… κρυψώνα τους δεν είναι εύκολο να τους εξαφανίσουν. Συχνά οι γιατροί χορηγούν στα άτομα που είναι επιρρεπή στις θρομβώσεις αντιπηκτικά φάρμακα με στόχο να καθυστερήσουν τον σχηματισμό θρόμβων. Ωστόσο αυτού του είδους τα φάρμακα συνδέονται με κίνδυνο αιμορραγίας. Μια άλλη μέθοδος που ακολουθούν είναι η τοποθέτηση στεντ στα αιμοφόρα αγγεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξή τους σε περίπτωση στένωσης. Ωστόσο η διαδικασία αυτή είναι παρεμβατική.
Η νέα «νανο-προσέγγιση»
Αναζητώντας μια καλύτερη και ευκολότερη προσέγγιση ο Ντόναλντ Ινγκμπερ και οι συνεργάτες του από το Χάρβαρντ στράφηκαν στα νανοσωματίδια. Δημιούργησαν νανοσωματίδια με «μοντέλο» τα αιμοπετάλια του οργανισμού – τα κύτταρα δηλαδή που κυκλοφορούν στο αίμα και έχουν ως καθήκον να σταματούν τις αιμορραγίες σχηματίζοντας θρόμβους. Τα νανοσωματίδια που δημιουργήθηκαν είχαν πλάτος μικρότερο των 100 νανομέτρων και ήταν φτιαγμένα από συνθετικά πολυμερή - «κολλούσαν» μεταξύ τους σχηματίζοντας μια μάζα όπως μια μικρή μπάλα υγρής άμμου.
Όπως ακριβώς και τα αιμοπετάλια, τα νανοσωματίδια αυτά ήταν σε θέση να κυκλοφορούν ελεύθερα στο αίμα και να φθάνουν στα μπλοκαρισμένα αγγεία όταν «αισθάνονταν» στρες σε μια περιοχή σε ό,τι αφορούσε την απρόσκοπτη ροή του αίματος. Όπως φάνηκε μετά από πειράματα σε ποντίκια όταν η «νανο-μπάλα» σωματιδίων έφθανε στο επίμαχο σημείο του θρόμβου διαλυόταν στα… εξ ων συνετέθη. Τα νανοσωματίδια προσδένονταν στον θρόμβο εκλύοντας ένα θρομβολυτικό φάρμακο που ονομάζεται tPA (ενεργοποιητής του ιστικού πλασμινογόνου) και το οποίο τον «εξολόθρευε».
Ταχεία διάνοιξη των αγγείων
Τα πειράματα στα ζώα έδειξαν ότι η έγχυση των νανοσωματιδίων οδήγησε σε ταχεία διάνοιξη των μπλοκαρισμένων αγγείων, παρότι χορηγήθηκαν χαμηλές δόσεις tPA. Κανένας ποντικός δεν εμφάνισε ανεξέλεγκτη αιμορραγία ενώ με δεδομένο ότι τα νανοσωματίδια είναι βιοδιασπώμενα, αφού έφερναν σε πέρας το καθήκον τους εξαφανίζονταν από τον οργανισμό.
«Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μελέτης μας ήταν ότι καταφέραμε να χορηγήσουμε το θρομβολυτικό φάρμακο ακριβώς στο σημείο του θρόμβου, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρισκόταν ο θρόμβος. Τα νανοσωματίδια ανακάλυπταν μόνα τους την περιοχή που βρισκόταν υπό συνθήκες στρες όταν δέχονταν τη σωστή δύναμη στην κυκλοφορία του αίματος» εξήγησε ο δρ Ινγκμπερ. Προσέθεσε ότι τα νανοσωματίδια της ομάδας του θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου – για παράδειγμα ενός αντιφλεγμονώδους στο ακριβές σημείο μιας φλεγμονής.
ΤΟ ΒΗΜΑ

Η βιολόγος από τη Μεσσηνία απέσπασε τον τίτλο του Κορυφαίου Νέου Ερευνητή για το 2012 (Top New Investigator Award)


BΡΑΒΕΙΟ KΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ EΡΕΥΝΗΤΗ, Παγκόσμια τιμή σε Ελληνίδα επιστήμονα.Η διδάκτορας του πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου Ζ. Νικολακοπούλου απέσπασε την παγκόσμια αναγνώριση για την εργασία της. μελέτησε τον προστατευτικό ρόλο των Ω-3 λιπαρών κατά του καρκίνου

http://canada.greekreporter.com/2012/07/02/international-distinction-for-greek-scientist-in-vancouver/

Η Ζαχαρούλα Νικολακοπούλου κατάγεται από το Μουζάκι Μεσσηνίας. Μετά τις σπουδές της στο ΑΠΘ συνέχισε το ερευνητικό της έργο στο Λονδίνο, όπου διαπρέπει.
Το Βραβείο του Καλύτερου Νέου Ερευνητή απέσπασε μία νεαρή Ελληνίδα από τη Μεσσηνία.
Η δρ Ζαχαρούλα Νικολακοπούλου εργάζεται στο Λονδίνο και ήταν υποψήφια μεταξύ πολλών νέων επιστημόνων απ' όλο τον κόσμο. Πριν από λίγες μέρες απέσπασε τον τίτλο του Κορυφαίου Νέου Ερευνητή για το 2012 (Top New Investigator Award) χάρη στην εργασία της για τον προστατευτικό ρόλο των Ω-3 λιπαρών που περιέχονται στα ψάρια κατά διαφόρων μορφών καρκίνου.
Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Διεθνούς Κοινότητας για τη Μελέτη Λιπαρών Οξέων και Λιπιδίων (10th Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids & Lipids 2012), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά.
Η διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου απέσπασε το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο για τη μελέτη της πάνω στη χρήση των Ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων για την πρόληψη και τη θεραπεία κατά του καρκίνου του στόματος και του δέρματος.
Η έρευνά της έδειξε ότι τα Ω-3 λιπαρά οξέα, που περιέχονται στα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, η πέστροφα και η σαρδέλα, εμποδίζουν επιλεκτικά την ανάπτυξη του καρκίνου πρώιμου και προχωρημένου σταδίου και προσδιόρισε έναν μοριακό δείκτη αυτής της διαδικασίας.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Queen Mary University του Λονδίνου, με επιβλέποντες καθηγητές τον κ. Ken Parkinson και την κ. Adina Michael-Titus.
«Είναι μεγάλη τιμή που έχω λάβει αυτό το βραβείο για την έρευνά μου», σημειώνει. «Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική ελπίδα στη χρήση των Ω-3 λιπαρών οξέων για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος και του στόματος, καθώς και για άλλες μορφές καρκίνου».
Ο καθηγητής Parkinson σχολίασε ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς της μπορούν να βοηθήσουν την παρακολούθηση κλινικών δοκιμών που θα βασίζονται στη χρήση των Ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό συναφών αλλά πιο αποτελεσματικών αντικαρκινικών μορίων:
«Οι παρατηρήσεις της έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία κατά του καρκίνου, ιδίως του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου. Αξίζει πραγματικά αυτό το βραβείο».

ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ:«Θέλω να επιστρέψω και να εργαστώ στην Ελλάδα»

  • «Θέλω να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο σοφή»
Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά η οικονομική κρίση την προβληματίζει ιδιαίτερα. Μιλώντας στο «Εθνος», η δρ Ζαχαρούλα Νικολακοπούλου δεν κρύβει την αγάπη της για την πατρίδα: «Θέλω να επιστρέψω και να εργαστώ στην Ελλάδα. Να είμαι κοντά στους δικούς μου. Με προβληματίζουν, όμως, όλα αυτά που ακούω και διαβάζω».
Η ερευνήτρια ζει στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου θεωρεί ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες: «Μετά το προπτυχιακό μου ζω στο Λονδίνο, όπου μου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για ερευνητικό έργο. Το σκέφτομαι να γυρίσω. Δεν ξέρω αν θα έχω τις ευκαιρίες που έχω εδώ. Σε κάθε περίπτωση θέλω να αποκτήσω εμπειρίες. Να γυρίσω πιο σοφή».
Ποια είναι η άποψή της για το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας;
Δεν διστάζει να απαντήσει ότι οι επιστήμονες είναι πολύ καλοί, ενώ τα πανεπιστήμια δίνουν τη γνώση που χρειάζεται: «Στο εξωτερικό υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός αλλά και καλύτερη χρηματοδότηση. Σίγουρα δίνονται περισσότερες δυνατότητες σε έναν επιστήμονα».
Η δρ Νικολακοπούλου συμβουλεύει τους νέους επιστήμονες να παλέψουν για τους στόχους τους, όσο υψηλοί και να είναι: «Καλώ τους νέους να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Αν επιμείνουν σε αυτό που θέλουν, θα διακριθούν».
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ:Από το Μουζάκι στο Λονδίνο
Η δρ Ζαχαρούλα Νικολακοπούλου κατάγεται από το Μουζάκι Μεσσηνίας. Σπούδασε στο Τμή- μα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συνέχισε με μετα- πτυχιακές σπουδές (Master of Science) στην Ανοσολογία στο Imperial College του Λονδίνου και κατόπιν με έρευνα κατά της λευχαιμίας στο University College του Λονδίνου (UCL).
Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το διδακτορικό της στο Queen Mary University σχετικά με τον καρκίνο του στόματος και του δέρματος, έχοντας λάβει υποτροφία από τον Ιατρικό
Οργανισμό Ερευνας (Medical Research Council).
Η έρευνά της έχει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς -εκτός των άλλων- αφορά πολυακόρεστα λίπη, τα οποία μπορούν εύκολα να περιληφθούν σε κάθε τραπέζι.
Τα Ω-3 λιπαρά
Εκτός από τα ψάρια, τα ω-3 λιπαρά περιέχονται στα αμύγδαλα, τα καρύδια, σε ορισμένα φυτικά έλαια, όπως έλαια από λιναρόσπορο, ξηρούς καρπούς και ελαιοκράμβη.

Σειρά μελετών έχουν καταδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της καρδιάς και των αγγείων.
Άλλες έρευνες συνέδεσαν την κατανάλωσή τους με την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και της όρασης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες για το ρόλο των ω-3 λιπαρών στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το άσθμα και τις νεφρικές παθήσεις.
Οι ειδικοί συνιστούν κατανάλωση ψαριών, που είναι πλούσια σε ω-3, δύο φορές την εβδομάδα.

14 Ιουλ 2012

Βιολογικά «όπλα» στη... μάχη ενάντια σε κατσαρίδες, κουνούπια και μύγες


Βιολογικά «όπλα» ...

Μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, κάποια από τα πιο γνωστά, αλλά τουλάχιστον αντιδημοφιλή και συχνά επικίνδυνα έντομα, μιας και μπορεί να κουβαλούν μεταδοτικές ασθένειες, που μπορεί να «κατοικούν» μαζί με τους ανθρώπους στο σπίτι. Πλήθος τα εντομοκτόνα και διάφορα σκευάσματα που εφαρμόζονται για την καταπολέμησή τους, τα οποία όμως αποτελούν δηλητήρια τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον.
Ο γεωπόνος Βασίλης Αναγνώστου, μιλάει στο ΑΜΠΕ για φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης των ενοχλητικών εντόμων, που έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα χημικά προϊόντα του εμπορίου, χωρίς τις επιβλαβής παρενέργειές τους για την υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων.
Τα θηλυκά κουνούπια, εξηγεί ο κ. Αναγνώστου, χρειάζονται αίμα για την ωρίμανση των αυγών τους και αυτά είναι που μας τσιμπούν. Προτιμούν τα θερμόαιμα ζώα, όπως τον άνθρωπο, γιατί προσελκύονται από τη σωματική θερμότητα και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέεται από την αναπνοή. Άλλοι παράγοντες που «τραβούν» τα κουνούπια είναι η κίνηση, η υγρασία και το φως.
Τα συχνά ντους απομακρύνουν τον ιδρώτα από το σώμα και προστατεύουν τους ανθρώπους από τα κουνούπια. «Μαγνήτης» για τα κουνούπια είναι και η κούραση με το λαχάνιασμα, καθώς αυξάνονται οι τιμές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται. Οι ανεμιστήρες συμβάλουν αρκετά στο να διαλύεται η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα κι έτσι τα απωθούν, μιας και τα κουνούπια εντοπίζουν από τα 20 μέτρα το αγαπητό τους διοξείδιο, ενώ ταυτόχρονα η χρήση των ανεμιστήρων χαρίζουν δροσιά, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματός.
Τα κουνούπια αφήνουν τα αυγά τους σε στάσιμα ύδατα, γι’ αυτό και πρέπει κανείς να μην αφήνει νερά από το πότισμα ή τη βροχή να λιμνάζουν, καθώς και να αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα το νερό των κατοικίδιων.
Αρώματα, σπρέι, κρέμες και συναφή καλλυντικά ελκύουν τα κουνούπια, όπως και τα σκούρα και τα εμπριμέ ρούχα, γι’ αυτό θα πρέπει να προτιμούνται τα λευκά. Τα γλυκά, επίσης, προσελκύουν τα κουνούπια, ενώ το σκόρδο τα διώχνει. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται τροφές με κάλιο, όπως μπανάνες, γιατί το γαλακτικό οξύ που περιέχουν έλκει τα κουνούπια.

Τα κουνούπια φεύγουν επίσης αν υπάρχουν κοντά σε πόρτες και παράθυρα φυτά όπως σκόρδο, κρεμμύδια, μαϊντανός, φασκόμηλο, δάφνη, κανέλα, αρμπαρόριζα (ή αλλιώς σιτρονέλλα), γεράνι, κατιφέ, βασιλικό, δεντρολίβανο, γαρίφαλα, μέντα, δυόσμο, μελισσόχορτο, θυμάρι, καλέντουλα και νυχτολούλουδο, αφού το άρωμά τους λειτουργεί αποτρεπτικά ως εντομοαπωθητικό. «Ομπρέλα» προστασίας παρέχουν επίσης οι ευκάλυπτοι και οι φλαμουριές.
Άλλοι τρόποι απώθησης των εντόμων είναι οι λάμπες με κίτρινο χρώμα που προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια από αυτές με άσπρο φωτισμό, επίσης το κάψιμο δεντρολίβανου είναι πιο αποτελεσματικό και υγιεινό από το «φιδάκι».
Ο κ. Αναγνώστου αναφέρει εύκολα και οικολογικά σκευάσματα που μπορεί κανείς να φτιάξει στην κουζίνα του σπιτιού του. «Τρίψτε βασιλικό και αναμείξτε τον με ξύδι σε ένα μπολ. Αφήστε το δίπλα σας ή κάντε επάλειψη στο δέρμα σας. Μπορούμε να φτιάξουμε λοσιόν προσθέτοντας ένα φλιτζάνι καυτό νερό σε ένα μπολ στο οποίο έχουμε ρίξει μισό φλιτζάνι ψιλοκομμένο δενδρολίβανο και το αφήνουμε μία ώρα για να “δέσει”. Στη συνέχεια το βάζουμε σε έναν ψεκαστήρα. Το αποθηκεύουμε στο ψυγείο και το χρησιμοποιούμε όποτε το χρειαζόμαστε». Ένα ακόμα σπρέι που προτείνει ο κ. Αναγνώστου είναι, 100 γραμμάρια νερό, 4 έως 6 σταγόνες αιθέρια έλαια ευκαλύπτου, λεβάντας και σιτρονέλλας.
Για την ανακούφιση από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, μπορεί κανείς να τρίψει λίγη μαντζουράνα πάνω στο τσίμπημα ή βάλει σόδα.
Οι κατσαρίδες μπορούν να ζήσουν για μήνες χωρίς τροφή, χρειάζονται καθημερινά όμως νερό και προτιμούν μέρη με υγρασία. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μένουν νερά στο νεροχύτη της κουζίνας και στο μπάνιο. Επίσης δεν πρέπει να μένουν υπολείμματα φαγητών εκτεθειμένα. Οι κατσαρίδες εμφανίζονται σε χώρους που έχουν ήδη ρυπανθεί με περιττώματα από άλλες κατσαρίδες, γι’ αυτό τα σκοτεινά μέρη, που προτιμούν οι κατσαρίδες, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.
Ο κ. Αναγνώστου επισημαίνει πως «ο συνδυασμός άχνη ζάχαρη και μαγειρική σόδα αποβαίνει θανατηφόρος για τις κατσαρίδες. Ανακατέψτε ίση ποσότητα των δυο υλικών και αφήστε το μείγμα σε ένα ρηχό πιάτο». Ο βόρακας ή βορικό οξύ, ένα 100% φυσικό υλικό που μπορεί κανείς να το προμηθευτεί στα φαρμακεία δρα αποτελεσματικά τόσο για τις κατσαρίδες, όσο και για τα μυρμήγκια. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα εντομοκτόνο ανακατεύοντας ζάχαρη με νερό και βόρακα ή μπορεί να λιώσει πατάτες με βόρακα, από το μείγμα να φτιάξει μπαλάκια που θα τοποθετηθούν κάτω από νεροχύτες, πίσω από το ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο και τα οποία διαρκούν περίπου έξι μήνες. Αν στο σπίτι υπάρχουν ζώα τότε θα πρέπει να αποφευχθεί ο βόρακας, γιατί μπορεί να είναι φυσικό προϊόν παραμένει όμως δηλητήριο.
Άλλος ένας τρόπος για να απαλλαγεί κανείς από τις κατσαρίδες είναι ο ψεκασμός με σαπουνόνερο ή φωτιστικό οινόπνευμα. Είτε άμεσα, είτε αργότερα θα εξουδετερωθούν, όταν οι ουσίες θα επιδράσουν.
Τα φύλλα δάφνης, οι φέτες αγγουριού, το σκόρδο, η ναφθαλίνη δρουν επίσης εντομοαπωθητικά, γιατί οι κατσαρίδες απεχθάνονται τη μυρωδιά τους.
Ο κ. Αναγνώστου προσθέτει, πως μία φυσική απωθητική ουσία για τις κατσαρίδες είναι η νεπέτα ή γατόχορτο, φυτό συγγενές με τη μέντα. Το ενεργό συστατικό νεπεταλακτόνη που περιέχει, είναι μη τοξική για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα.
Για τις μύγες, δυστυχώς, δεν υπάρχουν συνταγές εξουδετέρωσης, ούτε με φυσικά, ούτε με χημικά σκευάσματα. Μία μυγοσκοτώστρα, όμως, είναι απαραίτητη. Στο εμπόριο κυκλοφορούν τα γνωστά από παλιά «βαρελάκια, μία κατασκευή με κολλώδη ουσία σε μία λωρίδα, για να εγκλωβίζονται πάνω οι μύγες. Ως απωθητικό για τις μύγες λειτουργεί ο ελληνικός καφές, καθώς σιγοκαίει, ο καπνός του διώχνει τις μύγες, και όχι μόνο, αφού η μυρωδιά του είναι απωθητική για τις μέλισσες και τα κουνούπια. Επίσης ένα ματσάκι φασκόμηλο κρεμασμένο στα παράθυρα και τις πόρτες θα διώξει τις μύγες αλλά και τα άλλα έντομα.
Τέλος στην αγορά κυκλοφορούν αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές που βγάζουν υπερήχους και απομακρύνουν εκτός από μύγες, κατσαρίδες, ψύλλους, σκόρους και ποντίκια.
Από Newsit.gr | NewsIT – Δευ, 9 Ιουλ 2012

GreenGatos είπε...
Λοιπόν, τα φίδια τρώνε τα ποντίκια. Τα ποντίκια τρώνε τις κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες τρώνε τους κοριούς. Αν λοιπόν σκοτώσεις τα φίδια θα γεμίσεις ποντίκια. Αν σκοτώσεις τα ποντίκαι θα γεμίσεις κατσαρίδες. Αν σκοτώσεις τις κατσαρίδες θα γεμίσεις κοριούς....

"ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΞΟ" Νίκου ΠαπακώσταΠολιτισμός 
μουσική

"ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΞΟ"

Νίκου Παπακώστα

    
  
Με τους:Δημήτρη Μπάση, Νάντια Καραγιάννη,
Λυδία Σέρβου, Κώστα Ξυλά, 
και την ορχήστρα CANTO MEDITERRANEO 
Δημήτρης Αλεξίου στο τζουρά και στο μπουζούκι
 Κώστας Γεωργάκης στο ακορντεόν 
Κώστας Καλογήρου στα τύμπανα
Θανάσης Σοφράς στο κόντρα μπάσο 
Ηλίας Μαντικός στο κανονάκι,
 Θαλής Τριανταφύλλου στο πιάνο.   


Παρακολούθησα στο θέατρο Ρεματιάς τη συναυλία
 "ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΞΟ"
 του Συνθέτη Νίκου Παπακώστα .Ήταν  ένα θαυμάσιο μουσικό 
ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, που ξεκινά από  την Πόλη  και καταλήγει στην Ήπειρο με ενδιάμεσους σταθμούς τη Σμύρνη , το Αιγαίο και την Κρήτη.  Παράλληλα εκτελέστηκαν αποσπάσματα από τα έργα του συνθέτη, που γνώρισαν  διεθνή αποδοχή όπως   ΒΑΛΚΑΝ , ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ κλπ

Aδράνειες σκοπούμενες ανικανότητες εκατονταετιών


Όποιος φέρει σκουπίδια κοντά στην Μεσσήνη, να φροντίσει να αλλάξει νομό.Από το blog του συνάδελφου Γ. ΠΛΑΤΑΡΟΥ Δντή του 
Λυκείου Μεσσήνης  plataros.blogspot.gr/2012/07/blog-post_13.html αντιγράφω μερικές σκέψεις που σε γενικές γραμμές ισχύουν γιά τη Πύλο και γιά όλη τη χώρα... (Μ.Λ)


Απ΄έξω-απ΄έξω, με «διαρροές» ύπουλες κινήσεις,
 «άλλα λόγια ν΄αγαπιώμαστε» με παρελκυστικές τακτικές , απολύτως γνωστές και αναγνωρίσιμες, οι σύγχρονοι γύφτοι που μας διοικούν,
 θέλουν να φέρουν σκουπίδια στο Ιστορικό Μάκαρ Πεδίον, την Μακαρία. Συμφέροντα και σωρεύεις παραλήψεων χρόνιες, αβελτηρίες δεκαετιών, αδράνειες σκοπούμενες εικοσαετιών, ανικανότητες εκατονταετιών,
 με διαρκές θράσος, επιχειρούν να μολύνουν την πλέον παραγωγική 
περιοχή της Μεσσηνίας, αυτή που θα τρέφει όλη την Μεσσηνία στους δύσκολους καιρούς που έρχονται.
Να σηκωθούν να φύγουν από αιρετοί από τώρα, διότι δεν θα ξαναδούν
 την μπάντα  του Δήμου να τους παίζει την «Σημαία« και να εισέρχονται καμαρωτά στην εκκλησία  για την δοξολογία. . Περιμένω την αντίδραση 
του Δήμου Μεσσήνης για τους σχεδιασμούς τύπου «κολάνη» που
 πλήττουν αντικειμενικά και τον δικό μας Δήμο....

ράβε ξήλωνε


Νέα αναβολή στην παράδοση του Θουρία - Αλλαγή !Νέα αναβολή μίας εβδομάδας για την παράδοση του τμήματος Θουρία – Αλλαγή, αφού σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από το υπουργείο Υποδομών θα δοθεί στην κυκλοφορία τη Δευτέρα 23 Ιουλίου

Όπως έγινε γνωστό ήδη, ομάδα τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, με επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή της ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Γιάννη Καρνέση Γιάννη εξετάζει όλες τις τεχνικές παραμέτρους του συγκεκριμένου τμήματος. 

Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει παραδοθεί και ο κλάδος προς Μεσσήνη, ενώ θολό παραμένει ακόμα το τοπίο για το Παραδείσια – Τσακώνα. Ολα τα παραπάνω δημοσιεύονται προς το παρόν με κάθε επιφύλαξη, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αναβολή στην παράδοση κάποιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου.

ελευθερία
Κάντε "LIKE" για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα Νέα!


από: Νέα αναβολή στην παράδοση του Θουρία - Αλλαγή ! | FILIATRA-NET 

3 Ιουλ 2012

Παΐσιος: «Ό,τι και να δείτε, μην απελπισθείτε…»


  • 4664
 Παΐσιος: «Ό,τι και να δείτε, μην απελπισθείτε…»
Όλα όσα τραγικά σήμερα συμβαίνουν, όλα όσα σήμερα βλέπουμε να έρχονται σε ένα μαύρο αύριο, όλα όσα σήμερα βιώνουμε οδηγούμενοι εν πλήρη συγχύση σε εξαθλίωση -κυρίως πνευματική-, όλα όσα σήμερα μας πιέζουν και μας οδηγούν σε κατάθλιψη ή και σε απενενοημένες ενέργειες, ένα σκοπό έχουν: Την πλήρη καθυπόταξή μας, την στέρηση κάθε είδους ελευθερίας, την φίμωση των ιδεών, την κατάπτωση της ηθικής.
Η απελπισία που μας οδηγούν, είναι το όπλο για να κατορθώσουν όλα τα προηγούμενα. Μόνο εάν απελπιστούμε θα δεχθούμε το παράλογο ως λογικό, το ανήθικο ως ηθικό, το βρώμικο ως καθαρό, γράφει ο kostasxan.
 Παΐσιος: «Ό,τι και να δείτε, μην απελπισθείτε…»
«Θα περάσουμε μια μπόρα. Αυτοί που θα περάσουν την μπόρα θα δούνε και τις καλύτερες μέρες.
Ας ευχηθούμε όμως να μη συμβούν στις μέρες τις δικές μας, γιατί εμείς πολλά περάσαμε (ο κόσμος επέμενε να μάθει τι είδους μπόρα είναι αυτή).
Παλαιότερα ο κόσμος πίστευε κι αν άκουγε κάτι το δεχόταν και συνετιζόταν.
Τώρα τι να σας πω.
Εσείς ξέρω ότι πιστεύετε κι αν σας πω θα στενοχωρεθείτε.
Εξ’ άλλου αφού πιστεύετε αγωνίζεσθε και δεν έχετε ανάγκη.
Αν πάλι το πω σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν θα το ρίξουν έξω.
Αλλά σας λέω ό,τι και να δείτε να μην απελπίζεσθε.
Θα δείτε να εφαρμόζονται διατάξεις αλλά μην απελπίζεσθε μετά θα αποσύρονται.
Άλλες πάλι δεν θα προλάβουν να βγουν.
Το έθνος θα μεγαλώσει.
Η Τουρκία θα καταστραφεί. Η θρησκεία τους είναι όλη μια αμαρτία.
Την Ελλάδα θέλουν να την εξαφανίσουν. Οι «φίλοι» της θέλουν να την τσαλακώσουν».
troktiko ...

Το ‘χαψαν…  1. Ο ΓΑΜΟΣ, Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ KAI H GOLDMAN SACHS

    aagorastos.blogspot.com
    Lalipouli

Διάβημα Τουρκίας για απάλειψη "Συνωστισμού της Σμύρνης"!

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τη χώρα μας, προχώρησε η Τουρκία, επειδή ο 
πρώην υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης αποφάσισε την αντικατάσταση του
 αποσπάσματος του βιβλίου Ιστορίας της Μ. Ρεπούση (βουλευτού της ΔΗΜΑΡ 
και στηρίζουσα την κυβέρνηση Σαμαρά), το οποίο περιέγραφε την σφαγή και 
το κάψιμο της Σμύρνης με τον χαρακτηριστιμό «συνωστισμός στις αποβάθρες
 της Σμύρνης»!
Η τουρκική πλευρά επικαλείται τις συμφωνίες που είχε υπογράψει ο Γιώργος Παπανδρέου 
με τον Ισμαήλ Τζεμ για την αλλαγή των σχολικών βιβλίων. Μια ακόμα επαίσχυντη και 
προδοτική συμφωνία του Γιώργου Παπανδρέου, την οποία επικαλούνται σήμερα οι 
σφαγείς γηια να ... δικαιωθούν!
ΠΗΓΗ

Ενισχύστε τα Ελληνικά Προιόντα


Ο Γιάννης ....όπουλος άρχισε την ημέρα του

 
Ξυπνά Nωρίς βάζοντας το ξυπνητήρι του 
(MADE IN JAPAN) για τις 6 το πρωί ...
Έφτιαξε τον καφέ του σε ένα "μπρίκι"
(MADE IN TURKEY)
Ξυρίστηκε με την ηλεκτρική του μηχανή
(MADE IN GERMANY)
Έβαλε το πουκάμισό του
(MADE IN SRI LANKA), 

Τα jeans με φίρμα
(MADE IN SINGAPORE)
Παπούτσια
(MADE IN ITALY)
Έφτιαξε τα αυγά του στην καινούργια ηλεκτρική συσκευή
(MADE IN INDIA)
Έριξε μία ματιά στο "laptop" κομπιούτερ του
(MADE IN MEXICO)
Ήλεγξε τα emails του κοιτάζοντας συγχρόνως το ρολόι του
(MADE IN TAIWAN).
Μετά κλείδωσε την πόρτα
(MADE IN USA),
μπήκε στο αυτοκίνητό του
(MADE IN FRANCE)
το γέμισε με βενζίνη
(από SAUDI ARABIA)
και συνέχισε το ψάξιμο για μια καλή δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ.
Στο τέλος μιάς ακόμα άκαρπης και αποκαρδιωτικής προσπάθειας για εύρεση εργασίας και αφού εκτύπωσε μερικά ακόμα αντίγραφα συστατικών επιστολών σε εκτυπωτή
(made in MALAYSIA), 

ο Γιάννης αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο. Έβαλε τις παντούφλες του
(MADE IN BRAZIL),
ένα ποτήρι κρασί
(MADE IN FRANCE) 
και άνοιξε την τηλεόραση
(MADE IN INDONESIA).

Μετά σκεφτόταν γιατί δεν μπορούσε να βρεί μιά καλή δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ...
Σκεφθείτε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ...