28 Μαρ 2009

Τουρισμός Ειδικό γραφείο συντονισμού


Μια σημαντική πρωτοβουλία για το νομό μας και την τουριστική του ανάπτυξη προωθείται μέσω της συνένωσης δυνάμεων μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Η πρωτοβουλία αυτή έγκειται στην άμεση οργάνωση και λειτουργία εξειδικευμένης μονάδας, η οποία θα λειτουργεί ως:
-Γραφείο συνεδρίων και επισκεπτών (CVB) κατά τα πρότυπα ανάλογων γραφείων, που λειτουργούν στην Ευρώπη και διεθνώς για την προώθηση του συνεδριακού και γενικά του επαγγελματικού τουρισμού προς την Καλαμάτα και ευρύτερα προς τη Μεσσηνία, και ταυτόχρονα ως
-Γραφείο προώθησης μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (ή θεματικών ή ειδικών μορφών τουρισμού), για τις οποίες η Μεσσηνία διαθέτει κατάλληλους τουριστικούς πόρους (δηλαδή, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους) καθώς και κατάλληλες υποδομές και με προτεραιότητα στις μορφές εκείνες, για τις οποίες η Μεσσηνία διαθέτει ήδη ή θα διαθέτει σταδιακά πλήρες και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν και σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στόχος είναι η οργάνωση της προσφοράς των παραπάνω μορφών τουρισμού στην Αγορά και, κυρίως, η προώθηση και προβολή τους να ανατεθεί σε μία εξειδικευμένη δομή, που θα ελέγχεται και θα χρηματοδοτείται από τους θεσμικούς φορείς της Μεσσηνίας και θα διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση, ώστε να είναι σε θέση να τις προωθεί συστηματικά και να προσελκύει εξειδικευμένη τουριστική πελατεία (πελατεία ειδικών ενδιαφερόντων) στη Μεσσηνία.
Ο Νομός Μεσσηνίας διαθέτει, όπως είναι γνωστό, αξιόλογη τουριστική προσφορά σε καταλύματα και συμπληρωματικές υπηρεσίες, στην οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, συνεδριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλες για συνέδρια μικρού και μεσαίου μεγέθους, και ικανές, με την αναγκαία προώθηση, να προσελκύσουν μορφές επαγγελματικού τουρισμού (business tourism), όπως συναντήσεις, συνέδρια και ταξίδια κινήτρων (incentive travel). Διαθέτει, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, που, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προσέλκυση, υψηλότερων των σημερινών, μεγεθών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (ή θεματικών μορφών).
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος και το Επιμελητήριο επιχειρούν να οργανώσουν την προσέλκυση της συγκεκριμένης τουριστικής πελατείας σε επιστημονική και συστηματική βάση, ξεκινώντας από το Γραφείο Συνεδρίων και Θεματικών Μορφών Τουρισμού, στην πορεία, όμως, θα καταβληθεί προσπάθεια συμμετοχής στη δράση του Γραφείου και των επιχειρηματιών, που ασχολούνται επαγγελματικά με τις συγκεκριμένες μορφές τουρισμού.

ΘΑΡΡΟΣ

Οδικό δίκτυο

Οδικό δίκτυο 8,2 εκ. ευρώ για Μεσσηνία

Επιπλέον παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νομού ζήτησε χθες ο νομάρχης Δημήτρης Δράκος από το διευθυντή του ΥΠΕΧΩΔΕ Γιάννη Καρνέση, αρμόδιο και για την εργολαβία των 8,2 εκατ. ευρώ σε βασικούς άξονες της Μεσσηνίας. Ο κ. Δράκος επεσήμανε ότι η εργολαβία αυτή είναι σημαντική, αλλά «ζητάμε επιπλέον παρεμβάσεις. Παρακαλέσαμε τον κ. Καρνέση να δεχθεί μία εισήγησή μας-πρότασή μας για περαιτέρω επεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται εις τη μελέτη. Παρά την επιφύλαξη που διετύπωσε, θεωρούμε ότι έχει περιθώριο για μία συμπληρωματική σύμβαση, η οποία θα μας καλύψει τις πιεστικές ανάγκες που έχουμε στο συγκεκριμένο άξονα».

Ο νομάρχης ανέφερε πως με την υπάρχουσα εργολαβία για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας κυρίως, κι όχι μόνο, «από την Τσακώνα στην Καλαμάτα κι από την Τσακώνα στην Κυπαρισσία μέχρι τη Μεθώνη, η μελέτη και η σύμβαση προβλέπει βελτίωση των κόμβων, αντιολισθητικούς τάπητες, ηλεκτροφωτισμούς, σημάνσεις, μπάρες και διαγραμμίσεις κατά βάση. Ξεκινάμε άμεσα με ασφαλτοστρώσεις στα επίμαχα σημεία (αν και δεν είναι πάρα πολλές οι ασφαλτοστρώσεις) και ακολουθούν οι παρεμβάσεις στις διασταυρώσεις».

Τα επιπλέον
Ο κ. Δράκος απαρίθμησε τα επιπλέον ζητούμενα: «Θέλουμε μία προσπάθεια εις την ασφαλτόστρωση από την Τσακώνα μέχρι και την Καλαμάτα, θέλουμε μία προσπάθεια στην παροχέτευση των υδάτων πάλι από την Τσακώνα στην Καλαμάτα, θέλουμε κάποιες παρεμβάσεις κυρίως στην στροφή του Αρκουδέα (σ.σ. τμήμα Τσακώνα-Καλό Νερό) μέχρι την Κυπαρισσία, θέλουμε ασφαλτοστρώσεις σε σημεία του Κυπαρισσία-Φιλιατρά. Κουβεντιάσαμε εδώ μήπως εξευρεθούν και περισσότεροι πόροι και χρειάζονται και ορισμένες βελτιώσεις στροφών από την Πύλο στη Μεθώνη. Και ακόμα ζητήσαμε από τους Γαργαλιάνους μέχρι και το Πυργάκι μία ασφαλτόστρωση διότι διέρχονται και βαρέα οχήματα, έχουν «ζυμώσει» την άσφαλτο. Αυτά δεν περιλαμβάνονται, είναι πέραν της μελέτης. Αυτό δεν απομειώνει την αξία της μεγάλης παρέμβασης που γίνεται και είναι πάρα πολύ ουσιαστική».

Για να «κοπούν» στροφές
Ο αντινομάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, σχετικά με τη βελτίωση των στροφών στο Χώρα-Κορυφάσιο αλλά και στο Πύλος-Μεθώνη, κάλεσε και δημοσίως τους δημάρχους Νέστορος, Πύλου και Μεθώνης να συνεισφέρουν, καθώς «έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εξασφαλίσουν και με τη δική μας συνδρομή τους χώρους, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σ’ αυτές τις στροφές».

ΘΑΡΡΟΣ

13 Μαρ 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Στην Πύλο σήμερα 10/3/2009 με-
τά από πρόσκληση και πρωτο-
βουλία του δήμαρχου Πύλου Γιώρ-
γου Χρονόπουλου έλαβε χώρα σύ-
σκεψη συνεργασίας των δημάρχων:
Πύλου, Μεθώνης, Χιλιοχωρίων,
Βουφράδος, Αίπειας (αντιδήμαρ-
χος), Κορώνης, Παπαφλέσσα και
Νέστορος με αντικείμενο την εξεύ-
ρεση χώρου για την προσωρινή επί
διετία εγκατάσταση του συστήματος
“δεματοποιήσεως- μπαλοποιήσεως
αστικών απορριμμάτων”.
Κατά την έναρξη της συσκέψεως
ο δήμαρχος Πύλου ενημέρωσε
αναλυτικώς τους λοιπούς δημάρ-
χους για τις αποφάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου
που αντιτίθενται, κατά πλειοψηφία,
στην προσωρινή τοποθέτηση του
συστήματος για δύο χρόνια στην
θέση Αγιος Νικόλαος και για την
εξεύρεση εναλλακτικής θέσης σε
ημιορεινή δασική περιοχή εντός ή
εκτός των ορίων του Δήμου Πύλου
καθώς και για την θέση του γενικού
γραμματέα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου. Μετά την ενημέρωση
ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των
δημάρχων και έλαβε χώρα διαλογι-
κή συζήτηση που ομοφώνως κατέ-
ληξε στα εξής συμπεράσματα – θέ-
σεις.
Οι δήμαρχοι Πύλου, Μεθώνης,
Χιλιοχωρίων, Βουφράδος, Αίπειας
(αντιδήμαρχος), Κορώνης, Παπα-
φλέσσα και Νέστορος θεωρούν ότι
η αντιμετώπιση της διαχειρίσεως
των σκουπιδιών αποτελεί ζήτημα
μείζονος προτεραιότητας, συνδεό-
μενο με την προστασία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος την αρχή της αειφορίας και την
αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
Συμφωνούν ότι δεσμεύονται από
τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμ-
βουλίων των οικείων Δήμων που
έχουν εκχωρήσει την σχετική αρμο-
διότητα για την διαχείριση των
απορριμμάτων στον Ενιαίο Σύνδε-
σμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των Νομού Μεσσηνίας καθώς και
από την εξουσιοδότηση του Ενιαίου
Συνδέσμου προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου ώστε να αναλάβει πρωτοβου-
λίες για την λύση του ζητήματος της
διαχειρίσεως των σκουπιδιών.
Δηλώνουν ότι δεσμεύονται απο-
λύτως από τις αποφάσεις περί ορι-
στικής παύσεως της λειτουργίας των
ΧΑΔΑ καθώς και από τις επιταγές
της εθνικής και της ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας.
Αποδέχονται ότι ο Δήμος Πύλου
ως οικονομικό και διοικητικό κέ-
ντρο της Πυλίας σε συνδυασμό με
την πραγματοποίηση εντός των
ορίων της επενδύσεως της ΠΟΤΑ
έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυ-
ση του ζητήματος της διαχειρίσεως
των απορριμμάτων.
Τονίζουν ότι ο πολιτισμός της κοι-
νωνίας μας εξαρτάται άμεσα απ’ την
διαχείριση των σκουπιδιών που σή-
μερα μπορούν να συμβάλλουν στο
ενεργειακό απόθεμα της χώρας και
στην ανάπτυξη των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας και προσκαλούν
τις τοπικές κοινωνίες να κατανοή-
σουν την σοβαρότητα του ζητήμα-
τος προσεγγίζοντάς το με την απαι-
τούμενη υπευθυνότητα.
Τέλος προτείνουν:
Εχοντας υπ’ όψιν τη θέση της δια-
μορφωθείσας πλειοψηφίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πύλου, όπως το σύστημα μπαλο-
ποίησης - δεματοποίησης εγκατα-
σταθεί σε ημιορεινή δασική περιοχή
και προτείνουν τη δασική περιοχή
που βρίσκεται στα όρια των Δήμων
Πύλου, Αίπειας και Πεταλιδίου με-
ταξύ Αμπελοκήπων και Μηλίτσας ή
τη δασική περιοχή μεταξύ Ανω
Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου
και Πλατανόβρυσης του Δήμου Χι-
λιοχωρίων ή οποιαδήποτε άλλη
ημιορεινή δασική περιοχή προκρί-
νει επιτροπή της Περιφέρειας ως
λειτουργική και κατάλληλη σε
οποιονδήποτε από τους Δήμους.
Οι δήμαρχοι δεσμεύονται ότι θα
ανεύρουν εναλλακτικές διαδρομές
πρόσβασης προς το χώρο εγκατά-
στασης του «μπαλοποιητή - δεματο-
ποιητή», ώστε να αποφεύγεται η
επιβάρυνση της κυκλοφορίας σε
Τοπικά Διαμερίσματα που είναι ήδη
επιβαρυμένη και αντιμετωπίζουν
κυκλοφοριακά προβλήματα.
Για τους δημάρχους
Αίπειας, Βουφράδος,
Κορώνης, Μεθώνης,
Νέστορος, Παπαφλέσσα,
Χιλιοχωρίων και Πύλου
Ο δήμαρχος Πύλου
Γεώργιος Δ. Χρονόπουλος
ELEYUERIA

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΠΥΛΟ

Μετά από πρόσκληση του δημάρχου Πύλου Γιώργου Χρονόπουλου συναντήθηκαν στην Πύλο την περασμένη Τρίτη δήμαρχοι της περιοχής που αποτελούν την ενότητα διαχείρισης σκουπιδιών Πυλίας. Συγκεκριμένα κλήθηκαν οι δήμαρχοι Μεθώνης Ηρακλής Μιχελής, Κορώνης Θεόδωρος Σαλαντής, Νέστορος Τάσος Τσορώνης, Βουφράδας Κώστας Κυριακόπουλος, Παπαφλέσσα Περικλής Ψώνης, Χιλιοχωρίων Τάκης Δαρσακλής και ο αντιδήμαρχος Αίπειας Βασίλης Πανταζόπουλος, προκειμένου να ενημερωθούν από τον δήμαρχο Πύλου για τις αποφάσεις του Δ.Σ. και να εξευρεθεί λύση σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της εγκατάστασης του μπαλοποιητή. Μετά από πολύωρη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων οι δήμαρχοι αποφάσισαν να βρουν από κοινού λύση, να χειριστούν το ζήτημα αυτό και να προτείνουν με κοινό έγγραφό τους προς την Περιφέρεια τη θέση που προτάθηκε από την αντιπολίτευση του Δήμου Πύλουστο σημείο “Αγγιναρόλακα“ το οποίο αποτελεί δασική έκταση και βρίσκεται στα όρια των Δήμων Πύλου, Αίπειας και Πεταλιδίου. Το εν λόγω σημείο ακούστηκε ως “τριεθνές“ ατύπως βέβαια, ένεκα των γεωγραφικών συνόρων των δήμων αυτών. Παράλληλα οι δήμαρχοι πρότειναν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να επιλέξουν αυτές οποιοδήποτε άλλο δασικό χώρο εντός των περιοχών των οκτώ δήμων. Στη συνέχεια δεσμεύτηκαν ότι, σε περίπτωση που η Περιφέρεια θα επιλέξει χώρο ο οποίος επιβαρύνει έναν από τους τουριστικούς δήμους, να βρεθεί εναλλακτική λύση ώστε τα απορριμματοφόρα να διέρχονται έξω από την πόλη. Εδώ στην Πύλο πάντως η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονες συγκρούσεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις στα δημοτικά συμβούλια και ό,τι άλλο συνεπάγεται μια διχογνωμία. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η κεντρική εξουσία υπολειτουργεί βάζοντας τους δήμους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι δυνατόν να μην έχεις κατασκευάσει το εργοστάσιο που θα δέχεται τις μπάλες το οποίο έχει προταθεί στην κεντρική Πελοπόννησο και να ζητάς από τους δήμους την εγκατάσταση μπαλοποιητών; Η Περιφέρεια σ‘ αυτό το ζήτημα απαντάει ότι η περίοδος που θα παραμείνουν οι μπάλες στις χωματερές θα είναι δύο χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο. Παράλληλα, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπου υπάρχουν σήμερα χωματερές λειτουργούν παράνομα. Πότε επιτέλους θα σοβαρευτούμε σαν κράτος;
Οι αποφάσεις και στην συνέχεια οι εντολές έγιναν μπαλάκι του τένις και ο δυνατότερος στη ρακέτα θα ρίξει το μπαλάκι στον τελευταίο αποδέκτη που είναι οι δήμοι. Αν και η εποχή μας δεν επιτρέπει ρηξικέλευθες αποφάσεις και δυναμικές λύσεις γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε ευνομούμενο κράτος (μάλλον ευνουχισμένο είναι), με σοβαρές υπηρεσίες και υπουργούς θα ’ταν ό,τι πρέπει, αυτή η υπόθεση με τα σκουπίδια και τις χωματερές να λάβει τέλος μεταφέροντας οι δήμοι τις μπάλες, όπου και να είναι εγκαταστημένοι οι μπαλοποιητές, στο σημείο που προτείνεται από την Περιφέρεια στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Αυτό που εμμέσως πλην σαφώς μας δίνουν να καταλάβουμε (υπουργείο και Περιφέρεια) “πάρτε τα και φάτε τα“ καθώς ψεύδονται οι εξουσιαστές της Τρίπολης και της Αθήνας γιατί έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ενωση, ότι δεν υπάρχουν χωματερές στην Ελλάδα “πάρτε τα και φάτε τα“ εσείς και όταν κατασκευάσετε σε δύο χρόνια το εργοστάσιο επεξεργασίας, δίπλα σας θα ’ναι οι μπάλες. Ενα ερώτημα που πλανάται επίσης είναι, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο το εργοστάσιο επεξεργασίας στην κεντρική Πελοπόννησο;
Τέλος, αν η αντιπολίτευση του Δήμου Πύλου συγκρούστηκε με την πλειοψηφία (περνώντας η πρότασή της) επειδή δεν θεωρεί ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια σύμφωνα πάντα με την δήλωση του Νίκου Αγγελόπουλου ο οποίος κατέβηκε στην Πύλο δίδοντας ορίζοντα δύο χρόνων για την αποπεράτωση του εργοστασίου, της αντιπολίτευσης της αξίζουν συγχαρητήρια. Εάν πάλι συγκρούστηκε εκ του γεγονότος ότι οι χωματερές είναι παράνομες και πρέπει να απομακρυνθεί από την Πύλο εγκαθιστώντας τον μπαλοποιητή αλλού, πάλι της αξίζουν συγχαρητήρια διότι η σκουπιδοϋπόθεση στην Ελλάδα, όπως προανεφέρθη, ακούει στην άποψη “πάρτε τα και φάτε τα“. Αρκεί αυτό το μήνυμα να φτάσει στους εξουσιαστές της Τρίπολης και της Αθήνας οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι χωματερές είναι παράνομες παρασύροντας ωστόσο τις μικρές κοινωνίες σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό μερικών πολιτών της Πύλου που εξεδήλωσαν την αντίθεσή τους στην πρόταση της πλειοψηφίας η οποία, όπως προανεφέρθη, δεν πέρασε, ας μου επιτραπεί να εκφραστώ και ’γω με τη σειρά μου διότι φάτσα κάρτα μού είπανε ότι κάνω γαργάρα το ζήτημα. Μου ’ρθε λοιπόν στο μυαλό η σκηνή, μια ιερόδουλος να με διδάσκει το μάθημα “διατήρηση παρθενιάς“. Επιπροσθέτως δημοτικός σύμβουλος τρεις φορές μου είπε πάλι φάτσα κάρτα, “για τον μπαλοποιητή γιατί δεν γράφεις τίποτα;” Κι όλα αυτά γιατί έχει κολλήσει η ρετσινιά του γραφιά: Φίλε δημοτικέ σύμβουλε έχεις δίκιο. Πράγματι άργησα.
Τάκης Αλεξάκης "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 13/03/2009

Εμποράκοι του ψεύδους και της παραπληροφόρησης


Δήμαρχος Πύλου
Απάντηση στους 9 αντιδρώντες δημοτικούς συμβούλους

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 12ης.3.2009 της εφημερίδας Σας ανοικτή επιστολή εννέα δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πύλου για το θέμα της διαχειρίσεως των αστικών απορριμμάτων μέσω της εγκαταστάσεως μονάδας «δεματοποίησης – μπαλοποίησης». Η ανοικτή επιστολή αυτή χρήζει απαντήσεως, διότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα, διότι παραπληροφορεί, διότι δεν υπηρετεί την αλήθεια και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και, κυρίως, διότι αποτελεί κλασσικό παράδειγμα λαϊκισμού και μικροπολιτικής αντίληψης.


Αναλυτικότερα, είναι δημοσίως γνωστό ότι η εθνική και κυρίως η ισχύουσα και στη χώρα μας ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιτάσσει έναντι αυστηρών κυρώσεων την επίλυση της διαχειρίσεως των απορριμμάτων, με την υιοθέτηση μεθόδων που θα σέβονται την προστασία του περιβάλλοντος και θα υπηρετούν την αξιοποίηση των σκουπιδιών με την ένταξή τους στην ενεργειακή αλυσίδα. Επίσης είναι γνωστό, ότι οι ανεξέλεγκτες χωματερές, όπως και αυτή που λειτουργούσε στο Δήμο Πύλου στη θέση Άγιος Νικόλαος, έχουν παύσει τη λειτουργία τους ήδη από την 31η.12.2008 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειωτέον δε, ότι ο ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Νικόλαος λειτουργούσε πάνω από τριάντα έτη, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί από τις προγενέστερες Δημοτικές Αρχές κανένα έργο, ούτε καν για την οριοθέτησή του. Τουναντίον, η παρούσα Δημοτική Αρχή προέβη σε σειρά παρεμβάσεων στον ως άνω ΧΑΔΑ, όπως η οριοθέτησή του, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, η τοποθέτηση δεξαμενών νερού, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση εννέα ανεξέλεγκτων χωματερών κ.λπ. Οι παρατάξεις της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, που έχουν παρελθόν και κυρίως ευθύνες, σωπαίνουν ηχηρώς ως προς το ζήτημα της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του ΧΑΔΑ επί τριάντα και πλέον έτη στο συγκεκριμένο χώρο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης σωπαίνουν και για την εγκατάσταση στον ίδιο χώρο της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του Δήμου Πύλου. Οι παρατάξεις της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου «ποιούν την νήσσαν», όμως και για τις αποφάσεις που έλαβαν για το επίμαχο ζήτημα της εγκαταστάσεως της μονάδας «δεματοποίησης – μπαλοποίησης». Αναλυτικότερα, με την υπ’ αρ. 216/2008 απόφαση των εννέα δημοτικών συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου αποφάσισε την «ανεύρεση χώρου σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους σε ημιορεινή δασική περιοχή για εγκατάσταση του δεματοποιητή». Παρά ταύτα, η εν λόγω απόφαση κρίθηκε παράνομη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την παρανομία αυτή αποδέχθηκαν οι αντιδρώντες δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς ούτε ένας εξ αυτών δεν προσέφυγε στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 και εν συνεχεία στα αρμόδια δικαστήρια. Παρά την ανωτέρω ασυνεπή και επαμφοτερίζουσα στάση τους, οι αντιδρώντες δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της εγκατάστασης του «Δεματοποιητή – μπαλοποιητή». Η συνεδρίαση αυτή έλαβε χώρα την 4η.3.2009, παρευρισκομένου μάλιστα και του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συγκεκριμένη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία συγκροτούμενη από τους εννέα διαμαρτυρόμενους δημοτικούς συμβούλους, επέδειξε εμμονή στην υπ’ αρ. 216/2008 προγενέστερη και κριθείσα παράνομη απόφασή τους και περαιτέρω αποφάσισε, αν και αναρμοδίως κατά τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 στ’ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, την άσκηση ένδικων μέσων στα αρμόδια δικαστήρια για την αποτροπή της εγκαταστάσεως της μονάδας «δεματοποιητή – μπαλοποιητή» στη θέση Άγιος Νικόλαος. Οι διαμαρτυρόμενοι εννέα δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν συνεπώς να εξηγήσουν, αρχικώς στους εαυτούς τους καθώς και στην τοπική κοινωνία, το λόγο της εμμονής τους σε μια απόφασή τους που έχει ήδη κριθεί παράνομη. Παρά ταύτα, ο δήμαρχος Πύλου, αν και έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης.3.2008, σεβόμενος απολύτως το πολιτικό της χαρακτήρα, ανέλαβε πρωτοβουλία για την υλοποίηση του σκεπτικού της, δηλαδή την ανεύρεση άλλου χώρου για την εγκατάσταση του «δεματοποιητή – μπαλοποιητή» και συγκεκριμένα προσκάλεσε σύσκεψη των δημάρχων των Δήμων Μεθώνης, Χιλιοχωρίων, Βουφράδος, Αίπειας, Κορώνης, Παπαφλέσσα και Νέστορος, που έλαβε χώρα στην Πύλο την 10η.3.2009. Σημειωτέον ότι για τη διενέργεια αυτής της σύσκεψης είχαν ενημερωθεί ήδη από τις 5.3.2009 οι διαμαρτυρόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι. Η σύσκεψη των οκτώ δημάρχων μάλιστα απέληξε στην έκδοση ομόφωνης απόφασης η οποία διαλαμβάνει ότι ο Δήμος Πύλου ως οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Πυλίας σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση εντός των ορίων του της επενδύσεως της ΠΟΤΑ, έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση του ζητήματος της διαχειρίσεως των απορριμμάτων, καταλήγοντας ότι οι δήμαρχοι: «Έχοντας υπ’ όψιν τη θέση της διαμορφωθείσας πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, όπως το σύστημα μπαλοποίησης – δεματοποίησης εγκατασταθεί σε ημιορεινή δασική περιοχή και προτείνουν τη δασική περιοχή που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Πύλου, Αίπειας και Πεταλιδίου μεταξύ Αμπελοκήπων και Μηλίτσας ή τη δασική περιοχή μεταξύ Άνω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου και Πλατανόβρυσης του Δήμου Χιλιοχωρίων ή σε οποιαδήποτε άλλη ημιορεινή δασική περιοχή προκρίνει επιτροπή της Περιφέρειας ως λειτουργική και κατάλληλη σε οποιονδήποτε από τους Δήμους και δεσμεύονται ότι θα ανεύρουν εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης προς το χώρο εγκατάστασης του «μπαλοποιητή - δεματοποιητή», ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση της κυκλοφορίας σε Τοπικά Διαμερίσματα, που είναι ήδη επιβαρυμένη και αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα». Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται με τον πολιτικά καθαρότερο τρόπο ότι ο δήμαρχος Πύλου διακρίνεται από δημοκρατική ευαισθησία, συναίσθηση του καθήκοντος και της ευθύνης του έναντι της τοπικής κοινωνίας. Με άλλη διατύπωση, η ομόφωνη απόφαση των οκτώ δημάρχων της 10ης.3.2009 υλοποιεί στην πράξη την επιλογή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, που λήφθηκε την 4η.3.2009. Στο σημείο αυτό έγκειται η αναλήθεια, ο λαϊκισμός, η ανευθυνότητα, η θρασύτητα και η κακοήθεια της χαλκευμένης επιστολής των εννέα φερόμενων ως αντιδρώντων δημοτικών συμβούλων. Οι φερόμενοι ως υπογράφοντες την κρίσιμη επιστολή δημοτικοί σύμβουλοι, όμως, εκτός από εμποράκοι του ψεύδους και της παραπληροφόρησης, διαμαρτύρονται για τη μη πρόσκλησή τους στη συνάντηση των δημάρχων της 10ης.3.2009. Η διαμαρτυρία τους αυτή αποκαλύπτει την κακόβουλη προαίρεσή τους και, κυρίως, την προφανή αδυναμία τους να κατανοήσουν τα αυτονόητα. Η συνάντηση της 10ης.3.2009 ήταν συνάντηση δημάρχων, την οποία οργάνωσε επιτυχώς υπό την προεδρία του, ο δήμαρχος Πύλου. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι από τους αντιδρώντες δημοτικούς συμβούλους πάσχουν από το πρώιμο σύνδρομο της δημαρχοποίησης, λησμονώντας ότι γι’ αυτό απαιτείται η έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας των δημοτών, την οποία δε διαθέτουν ούτε και θα αποκτήσουν. Καταλήγοντας, πρέπει να τονισθεί ότι, όντως, οι υπογράφοντες την επίμαχη επιστολή δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι πολιτικοί, είναι απλώς πολιτικάντηδες και διαχειριστές της παραπληροφόρησης και της ανακρίβειας. Ο ερασιτεχνικός τρόπος αντιλήψεως των καθηκόντων τους και κυρίως η ανευθυνότητά τους, τους ωθεί σε επιλογές αντιφατικές και αδιέξοδες, οι οποίες υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής κοινωνίας και τον πρωτοπόρο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο Δήμος Πύλου στην ευρύτερη περιοχή, καθορίζοντας το βηματισμό προς το μέλλον. Τέλος, αν η επίμαχη επιστολή ερμηνευθεί ως έκφραση των πολιτικών ενοχών των εννέα φερόμενων ως υπογραφόντων αυτήν Δημοτικών Συμβούλων και πάλι δεν μπορεί να κατανοηθεί η επίδοσή τους στη συγγραφή ευκαιριακών, πρόχειρων και ανεύθυνων επιστολών, οι οποίες αποσκοπούν στην αυτοϊκανοποίησή τους και μόνον.
Ο δήμαρχος Πύλου
Γεώργιος Χρονόπουλος
εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

12 Μαρ 2009

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΠύλουΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ...
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου συνεκλήθη στις 4/3/2009 με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την εγκατάσταση δεματοποιητή στερεών αποβλήτων στην θέση “Αγιος Νικόλαος“. Η σύγκληση του συμβουλίου έγινε κατόπιν επιστολής στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 9 δημοτικών συμβούλων οι οποίοι ως γνωστόν προέρχονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις που απαρτίζουν το Σώμα. Συγκεκριμένα: 2 σύμβουλοι της συμπολίτευσης, 4 της μείζονος αντιπολίτευσης και 3 της ελάσσονος.
Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, πολλές φορές, αλλά με εποικοδομητικές τοποθετήσεις οι καταθέτοντες τις αντιρρήσεις τους δημοτικοί σύμβουλοι, που εναντιώνονται στην τοποθέτηση και λειτουργία του δεματοποιητή στην συγκεκριμένη τοποθεσία, αφού ανέλυσαν τόσο στον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και στον δήμαρχο Πύλου τις ενστάσεις τους και τις ανησυχίες τους που πολύ γλαφυρά και έγκυρα δημοσιεύτηκαν από το σύνολο του τοπικού Τύπου, κατέθεσαν προς ψήφιση την πρότασή τους η οποία συνοψίζεται σε δύο σημεία:
1. Aσκηση όλων των απαραίτητων ένδικων μέσων για την διακοπή των εργασιών και ακύρωση όλων των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας δεματοποιητή στην θέση “Αγιος Νικόλαος“ στην Πύλο.
2. Ανεύρεση θέσεως σε συνεργασία με τους όμορους δήμους σε ημιορεινή δασική περιοχή για εγκατάσταση του δεματοποιητή.

Η πρόταση έλαβε την αποδοχή 9 συμβούλων και καταψηφίστηκε από τους υπόλοιπους 8. Την επομένη ημέρα 6 από τους 9 συμβούλους που υπερψήφισαν την ανωτέρω επισκέφθηκαν τον δήμαρχο Πύλου κ. Γ. Χρονόπουλο με σκοπό τον προγραμματισμό των ενεργειών που πρέπει ο δήμος στο πρόσωπο του δημάρχου να ακολουθήσει εφαρμόζοντας ουσιαστικά και απαρέγκλιτα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε μία ομολογουμένως ανοικτή συζήτηση από τους παρευρισκόμενους (δήμαρχος, αρμόδιος αντιδήμαρχος και οι 6 σύμβουλοι) και αφού εξαντλήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια τουλάχιστον από εμάς τους 6 συμβούλους, αποφασίσαμε όλοι μαζί τα εξής:
Σε ό,τι αφορά την άσκηση ένδικων μέσων ο δήμος θα πρέπει να περιμένει την απόφαση της Περιφέρειας για την νομιμότητα αυτής (διαδικασία που πρότεινε ο δήμαρχος και η οποία ακολουθείται σε όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων) ώστε να οριστεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή δικηγόρος για την άσκηση των απαραίτητων ένδικων μέσων για την διακοπή των εργασιών και ακύρωση όλων των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας δεματοποιητή στην θέση “Αγιος Νικόλαος“ στην Πύλο. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια αποφασίσει αρνητικά τότε ο καθένας μπορεί να προσβάλει την απόφαση εγκατάστασης του δεματοποιητή ως πολίτης αυτού του δήμου και μάλιστα κατά δήλωση του δημάρχου «αφού το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε έτσι, γιατί να μην προχωρήσουμε και έτσι…». Το πίστευε ότι θα ακολουθήσει έναν τέτοιο αγώνα για το καλό του δήμου μας…; Iδωμεν…
Κύριε δήμαρχε, για το δεύτερο σκέλος της απόφασης και όσον αφορά την ανεύρεση θέσεως σε συνεργασία με τους όμορους δήμους σε ημιορεινή δασική περιοχή για εγκατάσταση του δεματοποιητή, ήσασταν αρνητικός στο να συγκαλέσετε συζήτηση παρουσία όλων, δηλαδή με συμμετοχή των 7 δημάρχων, της Αίπειας, Κορώνης, Μεθώνης, Νέστορος, Βουφράδων, Χιλιοχωρίων και Παπαφλέσσα, με την δικαιολογία ότι ο Δήμος της Πύλου δεν έχει την πρωτοβουλία πλέον των κινήσεων ύστερα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην προσπάθεια να βγει προς τα έξω ότι οι διαφωνούντες με τις μεθοδεύσεις του δημάρχου και της Περιφέρειας είναι αυτοί που ακυρώνουν λύσεις, η επιμονή και τα επιχειρήματά μας προφανώς έκαμψαν την άρνησή σας και καταλάβετε ότι η συμμετοχή μας στα δρώμενα της πόλης μόνο καλό προσδίδει και τίποτα άλλο μικροπολιτικό. Το έχετε καταλάβει άραγε; Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Και να γιατί:
Φάνηκε ότι ένα παράθυρο θα ανοίξει και η συζήτηση θα οδηγήσει σε λύση τουλάχιστον όσον αφορά την εγκατάσταση του δεματοποιητή. Για τα υπόλοιπα δεν είμαστε σίγουροι, άλλωστε από την όλη διαδικασία ούτε και ο δήμαρχος έχει πειστεί (αναφερόμαστε στην συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων).
Δυστυχώς πέσαμε έξω. Ο δήμαρχος της Πύλου με την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του και τις μεθοδεύσεις του πάλι εξαίρεσε το Δημοτικό του Συμβούλιο από αυτό που είχε δεσμευτεί να κάνει. Ναι κύριε δήμαρχε, μας αγνοήσατε. Δεν μας ειδοποιήσατε για την συνάντηση των συναδέλφων σας παρουσία υμών. Οταν λοιπόν τους ειδοποιήσατε να έλθουν δεν είχατε υποχρέωση να ειδοποιήσετε και εμάς; Περισσεύουμε; Τι έχετε να κρύψετε; Γιατί συμπεριφέρεστε έτσι; Γιατί να μαθαίνουμε από πολίτες αυτής της πόλης ότι οι δήμαρχοι των άλλων δήμων είναι στην πόλη μας και εμείς απουσιάζουμε; Γιατί όταν ήλθε δημοτικός σύμβουλος στις 12:00 στο Δημαρχείο στις 10-03 και σας κατήγγειλε την συμπεριφορά σας αρχίσατε μέσω του ιδιαιτέρου γραφείου σας να μας παίρνετε τηλέφωνο να μας ειδοποιείτε… «μα καλά θα έρθετε; Η ώρα έχει περάσει, δεν ξέρετε για την συνάντηση;». Από πού κύριε δήμαρχε; Στείλατε πρόσκληση; Και καλά αυτή. Τηλέφωνο δεν υπάρχει από τις 06/03 που ειδοποιήσατε τους συναδέλφους μέσω φαξ να ειδοποιήσετε και εμάς; Ή μήπως πρέπει να ακυρώνουμε τα πάντα για να ακολουθούμε τις μεθοδεύσεις σας;
Κύριε δήμαρχε,
Δεν γνωρίζουμε τι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Σίγουρα πολιτικοί δεν είμαστε. Ούτε
εσείς φυσικά. Είστε ο εκλεγμένος δήμαρχος και οφείλετε τουλάχιστον στους δημοτικούς σας συμβούλους αλλά και στους δημότες σας να είστε ειλικρινής, ξεκάθαρος, και να υπηρετείτε αυτόν τον τόπο και τίποτα άλλο. Αν νομίζετε ότι θα αποκρύψετε την αλήθεια είστε απατημένος οικτρά.
Το μόνο που έχετε καταφέρει είναι να πηγαίνετε από λάθος σε λάθος. Από κακές σε χείριστες επιλογές.
Μετά τιμής
Βασίλης Βρεττάκος , Βασίλης Τσώνης, Θοδωρής Χαραμάρας, Περικλής Κοντογόνης, Γιάννα Γκάνα-Καρακαϊδού, Ηλίας Κανάκης, Φώτης Καραμπάτσος , Θοδωρής Βουγιούκας, Γιάννης Δημητρόπουλος

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 12/03/2009