29 Ιαν 2009

Πήραμε σκούπα


Αναβαθμίστηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας.

Μετά την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου με σύστημα πλύσης κάδων πριν λίγο καιρό, αποκτήσαμε τώρα και την αυτοκινούμενη σκούπα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την υλικοτεχνική υποδομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.

Βέλιος (Βελισάριος) Διον. Καραβίας (1948-2009)Εφυγε από τη ζωή αυτός που έσωσε 29 ναυτικούς

Στα 61 του χρόνια έφυγε από τη ζωή και κηδεύτη-
κε στις 15-1-2009 ο Βέλιος που τίμησε την ναυτοσύνη
των προγόνων του. Στην ιστορική Πύλο έζησε τη
ζωή από μικρός μαζί με τη θάλασσα που τόσο πολύ
αγάπησε με τη ναυτολόγη σή του στα ποντοπόρα
πλοία και μέχρι τέλους της ζωής του με τη λάτζα του,
το χιούμορ του, το γέλιο του και τη φιλοξενία του.
Οσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται πάντοτε και για
το πάθος του για τον «Παναθηναϊκό». Στη ζωή του
είχε μόνο φίλους, δεν γνώρισε εχθρούς.

Ο Βέλιος γεννήθηκε στην Πύλο. Γιος του Νιόνιου και
της Λαμπρινής, το τελευταίο παιδί τριμελούς ναυτι-
κής οικογένειας που οι πρόγονοί του έρχονται ναυτικοί
από την Ιθάκη στην Πύλομετά την επανάσταση του
’21, όπως και οι περισσότε-ροι από διάφορα άλλα μέ-
ρη της χώρας. Παντρεύτηκετην Μαρία Κρεκούκια και
απέκτησε τρεις άξιες κόρεςπου σπουδάζουν και τι-
μούν την οικογένειά τουςκαι έχουν έφεση για γνώση.
Δυστυχώς δεν έζησε να τιςκαμαρώσει όπως ήθελε και
αγαπούσε.
Πάντοτε μιλούσε για τιςσπουδές τους και εργαζό-
ταν για να έχουν στη ζωήτους ένα καλύτερο μέλλον
από αυτόν.
Το γεγονός που σφράγισετη ζωή τού Βέλιου από τα
29 του χρόνια μέχρι το τέλος της και που το διηγείτο
χωρίς έπαρση ήταν ότι έσωσε 29 ναυτικούς το απόγευ-
μα της 23ης Φλεβάρη του1980 όταν το δεξαμενό-
πλοιο «Irenes Serenade»που ανήκε στον εφοπλιστή
Παν. Τσάκο και μετέφερε 102.000 τόννους πετρέ-
λαιο, φλέγεται στο λιμάνιτης Πύλου δίπλα στην Σφα-
κτηρία. Λαμπάδιασε όλος οχώρος. Δώδεκα ώρες καiγόταν
και οι κάτοικοι πανι-κόβλητοι άρχισαν να εγκα-
ταλείπουν την Πύλο φο-βούμενοι για εκρήξεις. Ο
Βέλιος με σεμνότητα περι-γράφει το γεγονός: «Οταν
άκουσα την πρώτη μεγάληέκρηξη και είδα μετά το δε-
ξαμενόπλοιο να αρπάζειφωτιά από την πλώρη και
τη μέση, βρισκόμουν 100μέτρα μακριά περίπου. Πή-
γαινα υπαλλήλους της εται-ρείας στο καράβι. Εκείνη
την ώρα, που η θάλασσαέπιανε φωτιά δεν ξέρω τι
μου ’ρθε.Φουλάρισα την μηχανήκαι όρμησα μέσα στις φλό-
γες. Κάποιος μου φώναξε“γύρνα πίσω, θα σκοτω-
θούμε“. Μα εγώ δεν τονάκουσα. Σκέφτηκα τις φαμί-
λιες τους και πήγα κοντa στο φλεγόμενο καράβι».
«Δεν έκανα τίποτα», λέει οΒέλιος. «Εσωσα απλώς 29
νοματαίους ναυτικούς. Κιεγώ που ζω στη θάλασσα
από μικρό παιδί, τους αγα-πώ πολύ τους ναυτικούς.
Εκείνη τη στιγμή δεν σκέ-φτηκα ότι κινδυνεύω και
τόσο.
Ηθελα μόνο να τους σώ-σω. Πήγα τη λάτζα μου κο-
ντά στην ανεμόσκαλα, τουςβοήθησα να κατέβουν όλοι
κι ύστερα, μέσα από τηφλεγόμενη θάλασσα, έφτα-
σα στην ακτή. Ετσι νομίζωθα ’καναν κι αυτοί για μέ-
να».
Με την απαράμιλλη αυτήπράξη του ο Βέλιος έδωσε
το παράδειγμα και απέδειξεότι υπάρχουν ακόμη άν-
θρωποι που με τις πράξειςτους τιμούν τον άνθρωπο,
θυσιάζονται γι’ αυτόν χωρίςανταμοιβές και αποτελούν
πρότυπο για τις νεότερεςγενιές και ιδιαίτερα των
ναυτικών. Η ΑκαδημίαΑθηνών, ο Δήμος Πύλου, ο
Ερυθρός Σταυρός και ο Ρο-ταριανός Ομιλος τίμησαν
την πράξη του με τα ανάλο-γα διπλώματα.
Η Πύλος, με την ναυτικήιστορική παράδοση, θα
πρέπει την ηρωική αυτήπράξη της διάσωσης των 29
ναυτικών που είναι μοναδι-κή στα ναυτικά χρονικά της
Ελλάδας τα τελευταία χρό-νια, να βρει τον κατάλληλο
χώρο και να αναφέρεται τογεγονός για τις μέλλουσες
γενιές και ιδιαίτερα για τουςναυτικούς. Ο Βέλιος από
εκεί ψηλά που αναπαύεταιτώρα, θα αγναντεύει τη βα-
θιά θάλασσα του Ιονίουπου αγάπησε και ταξίδεψε
με τη λάτζα του. Ας είναιελαφρύ το χώμα της πυλια-
κής γης που τον σκεπάζειμαζί με τους γονείς του.
Δ.Ν. Παπαδήμας

Eίδηση “φούσκα” για τη Γιάλοβα
Εάν δεν βγούνε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του
φορτίου στο σαπιοκάραβο που βρίσκεται για χρόνια στο για-
λό του όρμου του Ναβαρίνου,πρέπει να ’μαστε συγκρατημένοι
σε εκτιμήσεις.

Εάν πρόκειται για χημικές ουσίες που μόλυναν ή και μολύνουν
τη θάλασσα, ο όρμος πράγματιέκρυβε μία βόμβα όπως δημοσιο-
γραφικά αναφέρθηκε. Εάν τ’ αποτελέσματα αποδείξουν ότι πρόκει-
ται για ακίνδυνο υλικό θα πρέπει οι δημοσιογράφοι που “τίναξαν“
στον αέρα την είδηση και έγινε θέμα στο τηλεοπτικό κρατικό κανάλι
ΕΤ2, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό “Real Fm”, αλλά και οι το-
πικοί Καλαματιανοί δημοσιογράφοι, να αφήσουν τις πένες τους
στα γραφεία τους και ν’ αλλάξουν δουλειά. Οι τηλεοπτικοί τοιούτοι
ν’ αποσυρθούν. Μέχρι τώρα βόμβα υπάρχει στη δυσφήμηση της
Πύλου και της Γιάλοβας.Μια διατύπωση τώρα:
Σε έναν ελκυστικό τίτλο και μάλιστα στην πρώτη σελίδα η οποία
κρέμεται στο περίπτερο, δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα εί-
ναι ότι θα πουλήσει την ημέρα της κρέμασης. Το άλλο είναι ότι αν
διαψευσθεί ο τίτλος, οι ίδιοι οι αναγνώστες στο μέλλον θα την
κρεμάσουν ανάποδα.
Το βέβαιο είναι ότι στις 10 το πρωί σήμερα το pH που μέτρησαν
εμπειρογνώμονες στον τόπο της“βόμβας“ έδειξε ουδέτερο. Οσο
για τους δύτες που αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων του “Best”,
ρωτώντας ο Κανελλόπουλος τον δήμαρχο Πύλου αν γνωρίζει ότι
βρίσκονται στο νοσοκομείο, αποτελεί ανακρίβεια διότι στο Νοσο-
κομείο Καλαμάτας δεν υπήρχε τέτοιο περιστατικό. Και τούτο διαπι-
στώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα όταν οι κά-
τοικοι της περιοχής θορυβήθηκαν από το γεγονός-”φούσκα“.
Το τηλεφώνημα έγινε από πρατήριο υγρών καυσίμων στη Γιάλο-
βα του Θανάση Μπαλαφούτη.
Αγαπητοί δημοσιογράφοι της Καλαμάτας, της “Επικαιρότητας“ και
του “Best”, η δημοσιογραφία απαιτεί ονόματα όπως παραπάνω.
Ποιος σας έδωσε την είδηση...βόμβα; Ποιοι δύτες διακομίστη-
καν στο νοσοκομείο; Εάν τ’ αποτελέσματα δείξουν ότι
έχετε ασφαλείς πληροφορίες θα σας ζητήσω συγγνώμη. Εάν δεν...
τότε παραδίδονται μαθήματα δωρεάν.
Τάκης Αλεξάκης

πήραν δείγμα
• Οι εμπειρογνώμονες που ήλθαν στη Γιάλοβα και πή-
ραν δείγμα από τ’ αμπάρια του βαποριού ήταν η κ. Ει-
ρήνη Μεϊμετέα αναπλ. διευθύντρια Γενικού Χημείου
του Κράτους, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος από τη Δι-
εύθυνση Υγιεινής, ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος από
την Διεύθυνση Ανάπτυξης,ο Παναγιώτης Καραλής από
το Τμήμα Αλιείας και ο Παναγιώτης Πυλιώτης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος.
Δεν υπάρχει πρόβλημα με το φορτίο του “Ραμόνα”
Προφορικές διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί στη Νο-
μαρχία Μεσσηνίας πως δεν υπάρχει πρόβλημα με
τα υπολείμματα της χημικής ουσίας, του θειικού
αργιλίου, που μετέφερε το πλοίο “Ραμόνα“, το
οποίο βρισκόταν χρόνια ναυαγισμένο στη Γιάλοβα.
Αυτό ανέφερε χθες ο νομάρχης Δημήτρης Δράκος,
αλλά επεσήμανε ότι συγκροτήθηκε υπηρεσιακή
επιτροπή που έλαβε δείγματα από το υλικό, από
σακιά που ανελκύστηκαν, ώστε να υπάρξει πλήρης
και επιστημονική διαβεβαίωση. Τα δείγματα αυτά
εστάλησαν στην τοπική υπηρεσία του Γενικού Χη-
μείου του Κράτους, στην κεντρική υπηρεσία στην
Αθήνα και στην ΕΥΔΑΠ.
«Αυτά για να ασφαλίσουμε και πέραν των προ-
φορικών διαβεβαιώσεων την υπόθεση αυτή, προ-
κειμένου να συνεχιστεί η εργασία η οποία έχει ανα-
ληφθεί από πλευράς ΥΕΝ», είπε ο κ. Δράκος. Πα-
ρατήρησε πως «οι προφορικές διαβεβαιώσεις που
λάβαμε ήταν καταλυτικά αρνητικές, όπου και αν
ρωτήσαμε». Τις διαβεβαιώσεις αυτές, όπως ενημέ-
ρωσε, έδωσαν η ΕΥΔΑΠ και η κεντρική υπηρεσία
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Mπλόκα ... λαγοί

ΟΑΕΔ: 2.000 άτομα στις επιχειρήσεις ΠΟΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: 2.000 άτομα στις επιχειρήσεις ΠΟΤΑ
“Φέτος ή του χρόνου οι επιχειρήσεις στην Περιοχή
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)
θα ζητήσουν να απασχολήσουν 2.000 άτομα, αλλά δυ-
στυχώς δεν θα υπάρχουν ειδικευμένοι στα τουριστικά
επαγγέλματα“. Αυτό δήλωσε η διευθύντρια του ΟΑΕΔ
Σταυρούλα Νικολοπούλου
στη χθεσινή σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας.
Αν δεν αλλάξει τίποτα, οι άνεργοι της Μεσσηνίας θα
παραμείνουν άνεργοι και θα προσληφθούν άτομα από
άλλες περιοχές της Ελλάδας, συμπλήρωσε η κ. Νικολο-
πούλου. Κάλεσε δε το Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελη-
τήριο Μεσσηνίας να συνεργαστούν με τον καπετάν Βασί-
λη Κωνσταντακόπουλο για την κατάρτιση των ανέργων
της Μεσσηνίας, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στις
τουριστικές επιχειρήσεις. Θ.Λ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

28 Ιαν 2009

Ναυάγιο ΓιάλοβαςΔείγματα σε Αθήνα για εξετάσεις

Δείγματα τα οποία εστάλησαν για ανάλυση ελήφθησαν χθες από τα σακιά που βρίσκονται στα αμπάρια του πλοίου «Ραμόνα», το οποίο είχε βυθιστεί πριν από 25 χρόνια στη Γιάλοβα.
Χθες, πάντως, σύμφωνα με το δήμαρχο Πύλου, σε μετρήσεις που έγιναν στο Ph του νερού δε βρέθηκε κάτι.

Δείγματα
Σε δηλώσεις που έκανε για το θέμα ο νομάρχης Δημήτρης Δράκος, σημείωσε ότι συγκροτήθηκε επιτροπή μελέτης, στην οποία μετέχουν ο λιμενάρχης Αρ. Σαλβάνος, ο δήμαρχος Πύλου Γεώργιος Χρονόπουλος, ο αντινομάρχης Στ. Αναστασόπουλος, η διευθύντρια και στελέχη του Γενικού Χημείου του Κράτους, η διευθύντρια Υγείας Αικ. Σπέντζουρα και η προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Ζωή Γεωργίου.
«Μιλήσαμε με την ΕΥΔΑΠ, με τον πρόεδρο κ. Κωστούλα και τη γ. διευθύντρια κα Κωνσταντοπούλου των Διυλιστηρίων, με τα κεντρικά του Γενικού Χημείου του Κράτους, για να δούμε κατά πόσον μπορεί, είτε υπολείμματα της μεταφερόμενης χημικής ουσίας είτε οποιαδήποτε μετατροπή της από ενδεχόμενη χημική αντίδραση, να δημιουργήσουν θέματα. Οι προφορικές διαβεβαιώσεις που λάβαμε ήταν καταλυτικά αρνητικές, όπου και αν ρωτήσαμε. Ωστόσο, δεν αρκεστήκαμε σε αυτό και στείλαμε επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Παν. Πυλιώτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, τον κ. Καραλή από το Τμήμα Αλιείας, τον κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλο, επόπτη Υγείας, τον κ. Δημητρακόπουλο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και την κα Μεϊμετέα Ειρήνη από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τους υποδέχθηκε ο δήμαρχος Πύλου, ο οποίος έχει συνεργείο, ανέλκυσαν σακιά που υπάρχουν στο βυθισμένο σκάφος, και πήραν τρεις σειρές δειγμάτων. Η μία θα μείνει στο Γενικό Χημείο του Κράτους στην Καλαμάτα, η άλλη με αυτοκίνητο της Νομαρχίας μεταφέρθηκε στα κεντρικά του Γενικού Χημείου του Κράτους στην Αθήνα και παράλληλα η τρίτη στην ΕΥΔΑΠ», ανέφερε ο κ. Δράκος.

Σταμάτησαν οι εργασίες
Σύμφωνα με το δήμαρχο Πύλου κ. Χρονόπουλο, μετά από 25 χρόνια δόθηκε η ευκαιρία να απομακρυνθεί αυτό το ναυάγιο που έχει προσαράξει στα αβαθή τα Γιάλοβας, ενώ μετά από δημοπρασίες που κρίθηκαν άγονες, έγινε ανάθεση σε εργολάβο: «Λάβαμε όλες τις κατάλληλες αποφάσεις και αδειοδοτήσεις και από ΥΕΝ και από Αρχαιολογία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην πορεία των εργασιών βρέθηκαν στα αμπάρια απομεινάρια από κάποιες σακούλες που αναγραφόταν στα αγγλικά η λέξη θειικό άλας του ασβεστίου. Αυτή η ένωση χρησιμοποιείται και από την ΕΥΑΔΑΠ για το πόσιμο νερό, το κάνει πιο διαυγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τοξική ουσία. Χρησιμοποιείται και για την παρασκευή μπύρας και τώρα τελευταία στους βιολογικούς καθαρισμούς. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι για την απομάκρυνση του πλοίου είπαν ότι κατά τη άποψή τους μπορεί να μην είναι αυτό που γράφει, αλλά κάτι άλλο που επιφέρει μόλυνση. Δυστυχώς, αυτό πήρε διαστάσεις ανεύθυνα. Σταμάτησαν όλες οι εργασίες για να διαπιστώσουμε μήπως είναι άλλο υλικό».

ΘΑΡΡΟΣ

ΠΟΤΑ----


Θα εργασθούν πάνω από 1.500 άτομα
Το 2010 οι πρώτοι τουρίστες στην ΠΟΤΑ


Στην τελική ευθεία της υλοποίησης βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις ελληνικών κεφαλαίων, ύψους 550 εκατ. ευρώ, στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Πρόκειται για την επένδυση Costa Navarino της εταιρείας ΤΕΜΕΣ του εφοπλιστή Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, η οποία, όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, το 2010 θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τους πρώτους τουρίστες.
Αν και αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε τη λειτουργία του το 2009, τα κατασκευαστικά έργα της μεγαλύτερης υπό κατασκευής τουριστικής επένδυσης στην Ευρώπη αλλά και η παρούσα οικονομική κρίση μετέθεσαν τα εγκαίνια για ένα χρόνο μετά.
Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν το συνεδριακό κέντρο, τα δυο ξενοδοχεία, το γήπεδο γκολφ αλλά και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Μέχρι σήμερα τα επενδεδυμένα κεφάλαια ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ.
Η Costa Navarino είναι ένας νέος πολυτελής προορισμός στη Μεσόγειο, σε μια έκταση 10.000 στρεμμάτων. Είναι μια καταπράσινη περιοχή με λόφους και βουνά, που πλαισιώνεται από προστατευμένους κολπίσκους, μαγευτικές παραλίες και κοιλάδες με ελαιόδεντρα και αμπελώνες.
Το συγκρότημα Navarino Dunes αναπτύσσεται σε μία περιοχή έκτασης 1.300 στρεμμάτων με παραθαλάσσια πρόσοψη ενός χιλιομέτρου αμμώδους παραλίας στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα δύο resort hotels στο Navarino Dunes (Romanos Navarino Dunes Resort, The Luxury Collection και Westin Navarino Dunes Resort) που θα είναι διαμορφωμένα σε συγκροτήματα με βίλες, βρίσκονται κοντά στις πόλεις της Πύλου, Χώρας και Γαργαλιάνων, περίπου μισή ώρα από το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας και με οδική πρόσβαση από την Αθήνα.
Το Romanos Navarino Dunes Resort, The Luxury Collection, θα περιλαμβάνει 321 πολυτελή δωμάτια και σουίτες με 142 ιδιωτικές πισίνες, καθώς και πολλές κοινόχρηστες πισίνες.
Το Westin Navarino Dunes Resort θα διαθέτει 445 δωμάτια πολυτελείας και σουίτες με 123 ιδιωτικές πισίνες, καθώς και πολλές κοινόχρηστες πισίνες.
Πάνω από 2.500 άτομα απασχολούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, πάνω από 6.500 ελιές μεταφυτεύτηκαν εντός της ιδιόκτητης επιφάνειας, ενώ πρωτοποριακές μέθοδοι εφαρμόστηκαν στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ήδη πραγματοποιείται μελέτη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την «εικόνα» του νερού στην περιοχή της Μεσσηνίας.
Με την αποπεράτωση του έργου, περισσότερα από 1.500 άτομα θα μπορέσουν να απασχοληθούν στα τουριστικά συγκροτήματα, ενώ στόχος είναι η δωδεκάμηνη λειτουργία του.
ΘΑΡΡΟΣ

27 Ιαν 2009

Μετ' εμποδίων η ανέλκυση του ναυαγίου στη ΓιάλοβαΜετ' εμποδίων η ανέλκυση του ναυαγίου στη Γιάλοβα
«EΘΝΟΣ» 27/1

«Μετ εμποδίων» ξεκίνησε η απομάκρυνση του ναυαγίου από τον γραφικό κόλπο της Γιάλοβας, στην Πύλο.

Λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη των εργασιών ανέλκυσης, διαπιστώθηκε ότι στα αμπάρια του ημιβυθισμένου πλοίου, που βρίσκεται εκεί από το 1986 και έχει γίνει σημείο αναφοράς για την περιοχή, υπήρχαν υπολείμματα του φορτίου του.

Ο δήμαρχος Πύλου, Γιώργος Χρονόπουλος, μιλώντας στο «Εθνος», ανέφερε πως υπάρχουν σακιά με υπολείμματα του υλικού που υπήρχαν σε αυτά, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί περίπτωση μόλυνσης της θάλασσας.

Από τα φορτωτικά έγγραφα του πλοίου, που έχουν στη διάθεσή τους οι λιμενικές Αρχές, προκύπτει ότι το πλοίο μετέφερε 573 τόνους θειικού αργιλίου, συσκευασμένο σε σάκους.

Το συγκεκριμένο υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως τοξικό ή επιβλαβές για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Ωστόσο, μόλις διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ακόμα σε σάκους υπολείμματα του φορτίου, οι λιμενικές Αρχές μερίμνησαν ώστε να ληφθούν δείγματα και να σταλούν για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε:

Να επιβεβαιωθεί το είδος του υλικού που μετέφερε το πλοίο και ν απομακρυνθεί με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε ακολούθως να προχωρήσει η ανέλκυση του ναυαγίου.

Το πλοίο στον κόλπο της Γιάλοβας είναι το αιγυπτιακών συμφερόντων με σημαία Μάλτας φορτηγό «Ραμόνα», το οποίο ταξιδεύοντας το 1983 από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα έπαθε μηχανική βλάβη και έφτασε ρυμουλκούμενο στον όρμο του Ναβαρίνου, όπου αγκυροβόλησε.

Εκεί εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα και την εταιρεία και τρία χρόνια αργότερα, σε μια ξαφνική κακοκαιρία, παρασύρθηκε και προσάραξε στα αβαθή της Γιάλοβας.

Υστερα από πολυετείς διαδικασίες το ναυάγιο του πλοίου πέρασε στην κυριότητα του Δημοσίου και μετά από ενδιαφέρον που εκδήλωσε, το 2007, τεχνική εταιρεία, εκδόθηκαν οι αναγκαίες άδειες και ξεκίνησαν, χωρίς κόστος για το Δημόσιο, στις 9 Ιανουαρίου, οι εργασίες ανέλκυσης, οι οποίες προς το παρόν διακόπηκαν.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΩΝΗΣ -ΕΘΝΟΣ

Επικίνδυνο φορτίο 567 τόνων θειϊκού αργύλου στη Γιάλοβα της Πύλου

Επικίνδυνο φορτίο 567 τόνων θειϊκού αργύλου
εντοπίστηκε σε ημιβυθισμένο πλοίο στον όρμο Γιάλοβα της Πύλου
Το συγκεκριμένο φορτίο δεν χαρακτηρίζεται τοξικό, με βάση τους κανονισμούς, ωστόσο σε επαφή με το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε επικίνδυνη καυστική ουσία
Ημερομηνία : 27.01.2009 | Πηγή : ISTHMOS.GR


Επικίνδυνο φορτίο 567 τόνων θειϊκού αργύλου εντοπίστηκε σε ημιβυθισμένο πλοίο στον όρμο Γιάλοβα της Πύλου, κατά τη διάρκεια εργασιών απομάκρυνσης του ναυαγίου.

Το συγκεκριμένο φορτίο δεν χαρακτηρίζεται τοξικό, με βάση τους κανονισμούς, ωστόσο σε επαφή με το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε επικίνδυνη καυστική ουσία.

Στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί ρύπανση, αλλά έχει τοποθετηθεί ειδικό φράγμα και η ανέλκυση σταμάτησε, καθώς αναμένονται οι οδηγίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για την απομάκρυνση του ναυαγίου.

Ο δήμαρχος Πύλου, Γιώργος Χρονόπουλος, μιλώντας στο «Εθνος», ανέφερε πως υπάρχουν σακιά με υπολείμματα του υλικού που υπήρχαν σε αυτά, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί περίπτωση μόλυνσης της θάλασσας.

Ωστόσο, μόλις διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ακόμα σε σάκους υπολείμματα του φορτίου, οι λιμενικές Αρχές μερίμνησαν ώστε να ληφθούν δείγματα και να σταλούν για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
www.isthmos.gr

Επικίνδυνο φορτίο σε ναυάγιο στη Γιάλοβα


Πύλος

Επικίνδυνο φορτίο σε ναυάγιο

Επικίνδυνο φορτίο 567 τόνων θειικού αργίλου εντοπίστηκε σε ημιβυθισμένο πλοίο στον όρμο Γιάλοβα της Πύλου, κατά τη διάρκεια εργασιών απομάκρυνσής του. Το συγκεκριμένο φορτίο δε χαρακτηρίζεται τοξικό, με βάση τους κανονισμούς, ωστόσο σε επαφή με το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε επικίνδυνη καυστική ουσία.
Στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί ρύπανση, αλλά έχει τοποθετηθεί ειδικό φράγμα και η ανέλκυση σταμάτησε, καθώς αναμένονται οι σχετικές οδηγίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΘΑΡΡΟΣ

25 Ιαν 2009

Η δυστυχία να είσαι μαθητής...στην ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ MEGA
Kαταπληκτική δουλειά στην ΕΡΕΥΝΑ του Π. Τσίμα, μπορείτε να ακούσετε συνεντεύξεις μαθητών και υπουργών που δείχνουν την απελπιστική κατάσταση στη Παιδεία μας...
http://www.megatv.com/erevna/default.asp?catid=13083&subid=2&pubid=1269726O Γιαν είναι Φιλανδός. Μαθητής της δευτέρας λυκείου, σε ένα δημόσιο λύκειο (ιδιωτικά δεν υπάρχουν στην χώρα του) στο Ελσίνκι. Η Βανέσα είναι Ελληνίδα. Μαθήτρια της τρίτης Λυκείου, στο δημόσιο του Χολαργού. Συνομιλούν στο ίντερνετ. Η Βανέσα, έκπληκτη, ανακαλύπτει ότι ο συνομήλικος της έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, ελάχιστη πίεση, κανένα άγχος για την μαθητική του ζωή και για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο κι ότι το σχολείο του- δημόσιο- έχει μέχρι και μικρό στούντιο τηλεόρασης για να κάνουν το μάθημα δημοσιογραφίας! Κι όμως, αυτός ο «χαλαρός» νέος, που πιέζεται ελάχιστα από το σχολείο και βασανίζεται σπάνια από τον βραχνά των εξετάσεων, φοιτά σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έρχεται σταθερά πρώτο στον κόσμο, με βάση τις αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ, ενώ εκείνη, που βασανίζεται δέκα και δώδεκα ώρες την ημέρα σε σχολείο και φροντιστήριο και την πνίγει το άγχος, ζει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είχε αξιολογηθεί στην 25η θέση το 2000 κι έχει ήδη πέσει στην 28η από τις 30 υπό εξέταση χώρες του ΟΑΣΑ το 2006, στην τελευταία μέτρηση!

Την ιστορία αυτών των δύο μαθητών, ένα τυπικό τους 24ωρο, παρακολουθεί η κάμερα της «Έρευνας», καταγράφει τις διαφορές στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και την καθημερινή τους ζωή και μένει με το αναπάντητο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν το δικό μας σχολείο να πιέζει τόσο πολύ τους μαθητές του με τόσο φτωχά αποτελέσματα; Πώς γίνεται να συζητάμε τόσο πολύ για την παιδεία και να τα καταφέρνουμε στην πράξη τόσο άσχημα;

Καθώς μια ακόμη συζήτηση («από μηδενική βάση», όπως ειπώθηκε αρμοδίως) ξεκινά για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η «Έρευνα» της Τρίτης θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, μέσα σε μια σχολική τάξη κι ένα μαθητικό δωμάτιο δύο διαφορετικών χωρών. Κι έπειτα ρωτά δασκάλους, ειδικούς και υπουργούς τι φταίει, τι ματαιώνει κάθε απόπειρα βελτίωσης του ελληνικού σχολείου.

Τρεις πρώην υπουργοί που φιλοδόξησαν να συνδέσουν το όνομά τους με μια μεγάλη μεταρρύθμιση - ο Γεράσιμος Αρσένης, η Μαριέττα Γιανάκου και ο Βασίλης Κοντογιανόπουλος - μιλούν για πρώτη φορά για την εμπειρία τους, τα λάθη τους και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν οδηγηθεί.

* Διαβάστε εδώ τις συνεντεύξεις των Υπουργών ...
http://www.megatv.com/erevna/default.asp?catid=13083&subid=2&pubid=1269726


ΜΕGA TV 20.01.09

Προβλέπεται ανάπλαση της πλατείας Τριών Ναυάρχων


Σε έργα δημοτικής οδοποιίας, αποκατάστασης κτηρίων, αποχέτευσης και μελέτες θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλου για τη φετινή χρονιά. Μεταξύ όλων αυτών, περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλατείας των Τριών Ναυάρχων. Για έργα ύδρευσης θα δοθούν 533.012 ευρώ, αποχέτευσης 225.565 ευρώ, καθαριότητας 81.375 ευρώ, για κήπους – πάρκα – πλατείες 20.000 ευρώ, για αγροτική οδοποιία 188.698 ευρώ, για δημοτική οδοποιία 601.228 ευρώ, για οδική σήμανση 5.000 ευρώ, για το δημοτικό φωτισμό 119.395 ευρώ, για τα σχολικά κτήρια 54.378 ευρώ, για τα υπόλοιπα κτήρια 348.747 ευρώ, για μελέτες 523.200 ευρώ και για άλλα έργα 963.343 ευρώ.
ΘΑΡΡΟΣ

Σε κινητοποίηση οι αγρότες της Πυλίας

Αποκλεισμό του δρόμου στο Μηδέν
Αποκλείουν τον κόμβο στο Ριζόμυλο οι αγρότες Κορώνης - Αίπειας
Συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο του Δωρίου

Διάσπαση των αγροτών μεθοδεύει η κυβέρνηση
25 Ιανουαρίου 2009, 19:15

Σε αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η κόντρα κυβέρνησης – αγροτών, που για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα έχουν αποκλείσει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.
Το αδιέξοδο δημιουργείται αφενός από την ανυποχώρητη στάση των αγροτών, που ζητούν περισσότερα από αυτά που προτίθεται να δώσει η κυβέρνηση και ανέρχονται στο ύψος των 500 εκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου από τον «εγκλωβισμό» του Μαξίμου, καθότι αδύναμο να υπερκεράσει την αγροτική «εξέγερση».
Αύριο οι αγρότες της Πελοποννήσου έχουν προειδοποιήσει ότι θα κλείσουν τον Ισθμό της Κορίνθου και τις εθνικές Αθήνας - Πάτρας και Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.
Ποια είναι τα μέτρα Χατζηγάκη

-Στο βαμβάκι ενισχύσεις 75 εκ. ευρώ (ως 40 ευρώ το στρέμμα).
-Αυξάνεται ως και 40% η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Η επιστροφή θα γίνει μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, στους οποίους θα δοθούν 120 εκ. ευρώ.
-Καλαμπόκι, σιτηρά: Στους παραγωγούς αυτούς θα δοθούν αποζημιώσεις 100 εκ. ευρώ.
-Λάδι, ελιές: Θα δοθούν ενισχύσεις για αναπλήρωση ζημιών ύψους 50 εκ. ευρώ.
-Δενδρώδεις καλλιέργειες - σπαράγγια, πατάτες κλπ: Θα δοθούν ενισχύσεις ύψους 100 εκ. ευρώ.
Πέρα από τις παραπάνω ενισχύσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, στους παραγωγούς βαμβακιού, καπνού, δημητριακών και λαδιού θα δοθεί επί πλέον έκτακτη ενίσχυση ύψους 75 εκατ. ευρώ.
Οι παραπάνω ενισχύσεις θα δοθούν άμεσα. Και η Πύλος μπήκε στο χορό των κινητοποίσεων,η τιμή του λαδιού έχει οδηγήσει σε απελπιστική κατάσταση τους παραγωγούς. (Μ.Λ)
Στην σημερινή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διαβάζουμε :
ΠΥΛΟΣ


Μετά τον αποκλεισμού του δρόμου
στο «Μηδέν», συνεχίζονται οι κινητοποιή-
σεις των αγροτών στην Πύλο, με τα τρακτέρ πλέον
στην πλατεία της πόλης.
Ο Γιώργος Λαζόγιαννης, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μεσσηνίας, μας είπε: «Ξεκινήσαμε έναν αγώνα σε
τοπικό επίπεδο, αρχικά κλείνοντας συμβολικά τον
κόμβο “Μηδέν“ για λίγα διαστήματα. Είμαστε σε
αναμονή και επαφή με συναδέλφους άλλων επαρ-
χιών του νομού μας προκειμένου να συνεχίσουμε
τις κινητοποιήσεις, σε επίπεδο νομού πλέον - και αν
κριθεί αναγκαίο, μετά από συνεννόηση με Ενώσεις
της Πελοποννήσου, βλέπουμε και κινητοποιήσεις
στον ισθμό της Κορίνθου με τα αυτοκίνητά μας και τα
τρακτέρ».
Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται, επισημαίνει
ο Γ. Λαζόγιαννης, «διότι θεωρούμε προσβλητικά για
τους αγρότες τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός κ.
Χατζηγάκης. Για τους αγρότες τα μέτρα αυτά θεωρού-
νται ασπιρίνες. Το κόστος καλλιέργειας είναι μεγάλο.
Δεν συμφέρει να καλλιεργούμε με τις εξευτελιστικές
τιμές των προϊόντων μας. Η ψαλίδα μεταξύ παραγωγού
και καταναλωτή είναι τεράστια. Είμαστε χρεωμένοι
στην Αγροτική Τράπεζα και σε λίγο θα μας πάρουν τις
περιουσίες εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο πρω-
θυπουργός και ο υπουργός πρέπει να βρουν λύση εδώ
και τώρα, γιατί θα είμαστε συνεχώς στους δρόμους».
Ο Παρασκευάς Διονυσόπουλος, μέλος του προ-
σωρινού Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Πύλου-Με-
θώνης-Χιλιοχωρίων, σχετικά με τις κινητοποιήσεις τό-
νισε: «Η Ελλάδα βασίζεται στο αγροτικό εισόδημα.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να στηρίξει και να εγ-
γυηθεί τον αγροτικό τομέα,ώστε να προκύπτει για τον
αγρότη-παραγωγό ένα ανθρώπινο εισόδημα για να
μπορέσει να επιβιώσει. Η κατάσταση έχει φτάσει στο
απροχώρητο».
Ο Νίκος Γιαννακόπουλος, επίσης μέλος τού υπό
σύσταση Συλλόγου τηςΠύλου, μας είπε: «Ξεπερά-
σαμε το όριο της φτώχειας και μιλάμε πλέον για εξα-
θλίωση. Το εισόδημά μας δεν καλύπτει ούτε το κό-
στος συντήρησης των κτημάτων μας». Εκανε δε λόγο
και για τη διαφορά των 28 δισ. ευρώ που έδωσε η κυ-
βέρνηση στις τράπεζες,έναντι 500 εκ. ευρώ στους
αγρότες. Τ.Αλ
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

23 Ιαν 2009

ΟΤΕ και Πύλος

ΛΟΥΚΕΤΟ στα εμπορικά καταστήματα
του ΟΤΕ σε διάφορα σημεία της Μεσ-
σηνίας και οι διαμαρτυρίες φθάνουν
συνέχεια. Και έχουν να κάνουν με το
γεγονός ότι στα σημεία που έχουν υπο-
δειχθεί δεν γίνεται εξόφληση των λογα-
ριασμών εφόσον αυτοί έχουν λήξει.
Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος
που μας τηλεφώνησε χθες θυμωμένος
από την Πύλο, θα πρέπει να έρθει στην
Καλαμάτα για να πληρώσει το λογαρια-
σμό. Πρόκειται για αδιανόητα πράγματα
και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλ-
λάξει αμέσως. Εκοψαν τα εμπορικά κα-
ταστήματα για οικονομία, αλλά δεν
έκοψαν και τον παχυλό μισθό του Παν.
Βουρλούμη, μας είπε ο διαμαρτυρόμε-
νος αναγνώστης μας. Τουλάχιστον ας
ρυθμίσουν τα πράγματα για να εξο-
φλούνται οι λογαριασμοί και μετά τη
λήξη τους. Τον... τόκο ας τον βάλουν
στον επόμενο λογαριασμό. Διαφορετι-
κά η ιστορία καταλήγει σε καψώνι και
μπορεί να υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να
χάσει κάποιος τις... προθεσμίες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

9 Ιαν 2009

Σοβαρές εμπλοκές με τους δεματοποιητές στη Μεσσηνία

Καμία φανερή εξέλιξη δεν προκύπτει,
ούτε και επίσημη ενημέρωση υφίστα-
ται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
ως προς την υλοποίηση του σχεδίου των
δεματοποιητών -της προσωρινής «λύσης»
στη διαχείριση των σκουπιδιών στους 5
νομούς, η οποία θα ξεκινούσε στις 15 του
μήνα σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις
του γενικού γραμματέα Νίκου Αγγελό-
πουλου.
Οσον αφορά στη Μεσσηνία, προκύ-
πτουν σημαντικές εμπλοκές, καθώς απο-
τυχημένη υπήρξε -σύμφωνα με πληρο-
φορίες- και η δεύτερη απόπειρα να απο-
δεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου να
εγκατασταθεί στο ΧΑΔΑ της έδρας του δή-
μου ο δεματοποιητής της ενότητας, η
οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Πύλου,
Αίπειας, Βουφράδας, Κορώνης, Μεθώνης,
Νέστορος, Παπαφλέσσα, Πύλου και Χι-
λιοχωρίων.

Της πιο πάνω σχετικής απόπειρας, που
έγινε λίγα 24ωρα πριν την έλευση του
2009, είχε προηγηθεί ανάλογη -και εξ
ίσου αποτυχημένη- προσπάθεια να πειστεί
το Σώμα, από το δήμαρχο Γιώργο Χρονό-
πουλο, να λειτουργήσει στη χωματερή
Πύλου δεματοποιητής και χώρος εναπό-
θεσης των μπαλοποιημένων απορριμμά-
των των 9 ΟΤΑ.
Ανάλογο πρόβλημα προκύπτει και στην
ενότητα της Μεσσήνης -που περιλαμβάνει
τους Δήμους Ανδανίας, Ανδρούσας, Αρι-
στομένους, Ιθώμης, Μελιγαλά, Μεσσή-
νης, Οιχαλίας, Πεταλιδίου και την Κοινό-
τητα Τρικόρφου- με την υπόδειξη από την
Περιφέρεια του ΧΑΔΑ Ιθώμης για το δε-
ματοποιητή και το χώρο εναπόθεσης των
«συσκευασμένων».
Ο Δήμος Ιθώμης αντιδρά έντονα στην
υπόδειξη για τη χωροθέτηση δεματοποιη-
τή στο ΧΑΔΑ, στις πλαγιές του Βουλκά-
νου.
Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, άγνωστη είναι
η εξέλιξη της προμήθειας των δεματοποι-
ητών -συνολικά 4 για τη Μεσσηνία, 3 για
τη Λακωνία και 4 για Αργολίδα, Αρκαδία,
Κορινθία.
Η υπόθεση έχει μείνει στο σημείο της
ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, όπου
για τη Μεσσηνία και τη Λακωνία (4 και 3
αντίστοιχα), προσωρινός μειοδότης είχε
αναδειχθεί με προσφορά 4.026.067,12
ευρώ η εταιρεία Polyeco A.E. Για τους
υπόλοιπους 4 δεματοποιητές -που προο-
ρίζονται για Αργολίδα-Αρκαδία και Κοριν-
θία (2 και 2) προσωρινός μειοδότης είχε
αναδειχθεί η Alphagreen ABEE με προ-
σφορά 3.559.911 ευρώ. Β.Γ.Μ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

8 Ιαν 2009

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ... ΟΧΙ

Αντίθετος με δεματοποιητή
στο Βουλκάνο ο μητροπολίτης
Ομητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος
αντιτίθεται
στην εγκατάσταση του δεματοποιητή και των δεμα-
τοποιημένων σκουπιδιών στη χωματερή του Δήμου Ιθώ-
μης, καθώς ο χώρος αυτός βρίσκεται πολύ κοντά στη
Μονή Βουλκάνου.
Οπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύ-
που της Μητρόπολης Κώστας Ψυχάρης, για το συγκεκρι-
μένο θέμα που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην τοπική
κοινωνία: «Ο μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος είναι αρνη-
τικός. Εχει εκφράσει την τοποθέτησή του και στο δήμαρ-
χο Μεσσήνης και πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου
Απορριμμάτων του νομού Κώστα Σπυρόπουλο. Θα απο-
στείλει και σχετικό έγγραφο με τις θέσεις του στον περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου Νίκο Αγγελόπουλο, το οποίο
θα κοινοποιήσει σ’ όλους τους εμπλεκόμενους». Γ.Σ.
Aντιδρούν στο Δήμο
Ιθώμης για το δεματοποιητή

ΟΔήμος Ιθώμης αντιδρά στην προτεινόμενη εγκατά-
σταση του δεματοποιητή και των δεματοποιημένων
σκουπιδιών των δήμων της πρώην επαρχίας Μεσσήνης,
στη χωματερή του. Ο δήμαρχος Κώστας Γεωργακόπου-
λος εκφράζει απορία για την επιλογή του συγκεκριμένου
χώρου, που είναι πολύ κοντά στο μοναστήρι του Βουλ-
κάνου, αλλά και για τη στάση των συναδέλφων του, που
έσπευσαν να συναινέσουν, χωρίς να έχουν δει και να
γνωρίζουν το χώρο.
«Θα είναι μεγάλη η αντίδραση. Θεωρούμε ότι είναι το
πιο ακατάλληλο μέρος. Διαφωνούμε ριζικά. Εδώ υπήρχε
πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και μας πίεζαν από το μο-
ναστήρι να κλείσουμε τη χωματερή. Και πιστεύαμε πως
31 Δεκεμβρίου θα τελείωνε, θα έκλεινε. Και αυτές τις δια-
βεβαιώσεις δίναμε και μεις», είπε ο κ. Γεωργακόπουλος.
Παρατήρησε πως «είναι 1.000 μέτρα, ακριβώς κάτω
από το μοναστήρι. Είναι σε πλαγιά. Δεν υπάρχει χώρος.
Δεν έχει έρθει ποτέ κανένας να το δει» και σημείωσε: «Για
το συγκεκριμένο σημείο θα υπάρχει πρόβλημα. Είμαι πι-
κραμένος με τους συναδέλφους. Βιάστηκαν να πουν ναι.
Δεν ξέρω, αλλά γνωρίζουν το χώρο; Τον έχουν δει; Και
λένε πως είναι κατάλληλος; Μου προκαλεί απορία, γιατί
επιμένουν σ’ ένα χώρο που θα δημιουργήσει αντιδρά-
σεις. Γιατί στη συγκεκριμένη ενότητα (της πρώην επαρ-
χίας Μεσσήνης) δε διάλεξαν το χώρο, που θα γίνει μελ-
λοντικά το εργοστάσιο;».
Ο δήμαρχος Ιθώμης ανέφερε ότι «τώρα με την ανακύ-
κλωση εμείς ως δήμος βγάζουμε μόνο 3 αυτοκίνητα
σκουπίδια την εβδομάδα» κι επεσήμανε: «Δεν μπορούμε
εμείς, ο μικρότερος δήμος της ενότητας να δεχθούμε τα
σκουπίδια άλλων μεγαλύτερων δήμων, όπως της Μεσ-
σήνης. Ο Δήμος Καλαμάτας πηγαίνει αλλού τα σκουπί-
δια του;».
Ο κ. Γεωργακόπουλος ξεκαθάρισε ότι «σε μας δεν έχει
έρθει χαρτί από την Περιφέρεια για να πάρει απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο» και αναρωτήθηκε: «Οι άλλοι δή-
μοι πήραν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων; Τους ήρ-
θε χαρτί; Πώς εκφράζουν θετική άποψη; Είδαν το χώρο;
Πώς είναι κατάλληλος;». Γ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1 Ιαν 2009

Ανοιξη του 2010 έτοιμο το συγκρότημα της ΠΟΤΑ


Συνέντευξη του αντιπροέδρου της ΤΕΜΕΣ Νίκου Κατσικερού


Στα 550 εκατ. ευρώ ανέρχεται σήμερα το ύψος της τουρι-
στικής επένδυσης στην περιοχή της Μεσσηνίας την οποία
έχει αναλάβει η εταιρεία ΤΕΜΕΣ,
σύμφωνα με τον αντι-
πρόεδρο Νίκο Κατσικερό. Το ύψος της επένδυσης αναμένε-
ται να φτάσει στα 1,2 δισ. ευρώ, διευκρινίζει ο κ. Κατσικε-
ρός, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχωρεί στο δημοσιο-
γράφο Φάνη Γαβρινιώτη, για λογαριασμό του Capital.gr.
Οπως αναφέρει, πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση, που
αποτελεί τον καρπό προσπαθειών πολλών χρόνων και
εκτείνεται σε τρεις περιοχές της Μεσσηνίας. Αυτήν τη στιγ-
μή υλοποιείται η πρώτη φάση της επένδυσης, που αφορά
την κατασκευή δύο πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων
στην περιοχή Ρωμανού, βόρεια της Πύλου, που αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2010. Ενα χρόνο αργό-
τερα υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της
επένδυσης για την κατασκευή γηπέδου γκολφ, καθώς και
δύο υπερπολυτελών ξενοδοχείων, μικρότερης δυναμικό-
τητας. “Θεμέλιος λίθος“ για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, η
συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες management ξενοδο-
χειακών μονάδων, όπως η “Starwood”, κίνηση η οποία -
όπως επισημαίνει- δείχνει εμπιστοσύνη στo project.Πα-
ράλληλα, ο αντιπρόεδρος της
TEMEΣ κάνει λόγο για μια“πράσινη“ επένδυση που
προβλέπει, μεταξύ άλλων,την οικολογική αναβάθμιση
της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και φωτοβολταϊκό
πάρκο με ισχύ 22 MW το οποίο και αναμένεται να τρο-
φοδοτεί με “πράσινη ενέργεια“ την περιοχή.
Τέλος, ο κ. Κατσικερός μιλά για τη δυσκολία να πραγματο-
ποιηθούν μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού, κυ-
ρίως ως προς το θέμα της αδειοδότησης.