29 Ιαν 2009

Eίδηση “φούσκα” για τη Γιάλοβα
Εάν δεν βγούνε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του
φορτίου στο σαπιοκάραβο που βρίσκεται για χρόνια στο για-
λό του όρμου του Ναβαρίνου,πρέπει να ’μαστε συγκρατημένοι
σε εκτιμήσεις.

Εάν πρόκειται για χημικές ουσίες που μόλυναν ή και μολύνουν
τη θάλασσα, ο όρμος πράγματιέκρυβε μία βόμβα όπως δημοσιο-
γραφικά αναφέρθηκε. Εάν τ’ αποτελέσματα αποδείξουν ότι πρόκει-
ται για ακίνδυνο υλικό θα πρέπει οι δημοσιογράφοι που “τίναξαν“
στον αέρα την είδηση και έγινε θέμα στο τηλεοπτικό κρατικό κανάλι
ΕΤ2, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό “Real Fm”, αλλά και οι το-
πικοί Καλαματιανοί δημοσιογράφοι, να αφήσουν τις πένες τους
στα γραφεία τους και ν’ αλλάξουν δουλειά. Οι τηλεοπτικοί τοιούτοι
ν’ αποσυρθούν. Μέχρι τώρα βόμβα υπάρχει στη δυσφήμηση της
Πύλου και της Γιάλοβας.Μια διατύπωση τώρα:
Σε έναν ελκυστικό τίτλο και μάλιστα στην πρώτη σελίδα η οποία
κρέμεται στο περίπτερο, δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα εί-
ναι ότι θα πουλήσει την ημέρα της κρέμασης. Το άλλο είναι ότι αν
διαψευσθεί ο τίτλος, οι ίδιοι οι αναγνώστες στο μέλλον θα την
κρεμάσουν ανάποδα.
Το βέβαιο είναι ότι στις 10 το πρωί σήμερα το pH που μέτρησαν
εμπειρογνώμονες στον τόπο της“βόμβας“ έδειξε ουδέτερο. Οσο
για τους δύτες που αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων του “Best”,
ρωτώντας ο Κανελλόπουλος τον δήμαρχο Πύλου αν γνωρίζει ότι
βρίσκονται στο νοσοκομείο, αποτελεί ανακρίβεια διότι στο Νοσο-
κομείο Καλαμάτας δεν υπήρχε τέτοιο περιστατικό. Και τούτο διαπι-
στώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα όταν οι κά-
τοικοι της περιοχής θορυβήθηκαν από το γεγονός-”φούσκα“.
Το τηλεφώνημα έγινε από πρατήριο υγρών καυσίμων στη Γιάλο-
βα του Θανάση Μπαλαφούτη.
Αγαπητοί δημοσιογράφοι της Καλαμάτας, της “Επικαιρότητας“ και
του “Best”, η δημοσιογραφία απαιτεί ονόματα όπως παραπάνω.
Ποιος σας έδωσε την είδηση...βόμβα; Ποιοι δύτες διακομίστη-
καν στο νοσοκομείο; Εάν τ’ αποτελέσματα δείξουν ότι
έχετε ασφαλείς πληροφορίες θα σας ζητήσω συγγνώμη. Εάν δεν...
τότε παραδίδονται μαθήματα δωρεάν.
Τάκης Αλεξάκης

πήραν δείγμα
• Οι εμπειρογνώμονες που ήλθαν στη Γιάλοβα και πή-
ραν δείγμα από τ’ αμπάρια του βαποριού ήταν η κ. Ει-
ρήνη Μεϊμετέα αναπλ. διευθύντρια Γενικού Χημείου
του Κράτους, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος από τη Δι-
εύθυνση Υγιεινής, ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος από
την Διεύθυνση Ανάπτυξης,ο Παναγιώτης Καραλής από
το Τμήμα Αλιείας και ο Παναγιώτης Πυλιώτης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος.
Δεν υπάρχει πρόβλημα με το φορτίο του “Ραμόνα”
Προφορικές διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί στη Νο-
μαρχία Μεσσηνίας πως δεν υπάρχει πρόβλημα με
τα υπολείμματα της χημικής ουσίας, του θειικού
αργιλίου, που μετέφερε το πλοίο “Ραμόνα“, το
οποίο βρισκόταν χρόνια ναυαγισμένο στη Γιάλοβα.
Αυτό ανέφερε χθες ο νομάρχης Δημήτρης Δράκος,
αλλά επεσήμανε ότι συγκροτήθηκε υπηρεσιακή
επιτροπή που έλαβε δείγματα από το υλικό, από
σακιά που ανελκύστηκαν, ώστε να υπάρξει πλήρης
και επιστημονική διαβεβαίωση. Τα δείγματα αυτά
εστάλησαν στην τοπική υπηρεσία του Γενικού Χη-
μείου του Κράτους, στην κεντρική υπηρεσία στην
Αθήνα και στην ΕΥΔΑΠ.
«Αυτά για να ασφαλίσουμε και πέραν των προ-
φορικών διαβεβαιώσεων την υπόθεση αυτή, προ-
κειμένου να συνεχιστεί η εργασία η οποία έχει ανα-
ληφθεί από πλευράς ΥΕΝ», είπε ο κ. Δράκος. Πα-
ρατήρησε πως «οι προφορικές διαβεβαιώσεις που
λάβαμε ήταν καταλυτικά αρνητικές, όπου και αν
ρωτήσαμε». Τις διαβεβαιώσεις αυτές, όπως ενημέ-
ρωσε, έδωσαν η ΕΥΔΑΠ και η κεντρική υπηρεσία
του Γενικού Χημείου του Κράτους.