1 Ιαν 2009

Ανοιξη του 2010 έτοιμο το συγκρότημα της ΠΟΤΑ


Συνέντευξη του αντιπροέδρου της ΤΕΜΕΣ Νίκου Κατσικερού


Στα 550 εκατ. ευρώ ανέρχεται σήμερα το ύψος της τουρι-
στικής επένδυσης στην περιοχή της Μεσσηνίας την οποία
έχει αναλάβει η εταιρεία ΤΕΜΕΣ,
σύμφωνα με τον αντι-
πρόεδρο Νίκο Κατσικερό. Το ύψος της επένδυσης αναμένε-
ται να φτάσει στα 1,2 δισ. ευρώ, διευκρινίζει ο κ. Κατσικε-
ρός, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχωρεί στο δημοσιο-
γράφο Φάνη Γαβρινιώτη, για λογαριασμό του Capital.gr.
Οπως αναφέρει, πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση, που
αποτελεί τον καρπό προσπαθειών πολλών χρόνων και
εκτείνεται σε τρεις περιοχές της Μεσσηνίας. Αυτήν τη στιγ-
μή υλοποιείται η πρώτη φάση της επένδυσης, που αφορά
την κατασκευή δύο πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων
στην περιοχή Ρωμανού, βόρεια της Πύλου, που αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2010. Ενα χρόνο αργό-
τερα υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της
επένδυσης για την κατασκευή γηπέδου γκολφ, καθώς και
δύο υπερπολυτελών ξενοδοχείων, μικρότερης δυναμικό-
τητας. “Θεμέλιος λίθος“ για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, η
συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες management ξενοδο-
χειακών μονάδων, όπως η “Starwood”, κίνηση η οποία -
όπως επισημαίνει- δείχνει εμπιστοσύνη στo project.Πα-
ράλληλα, ο αντιπρόεδρος της
TEMEΣ κάνει λόγο για μια“πράσινη“ επένδυση που
προβλέπει, μεταξύ άλλων,την οικολογική αναβάθμιση
της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και φωτοβολταϊκό
πάρκο με ισχύ 22 MW το οποίο και αναμένεται να τρο-
φοδοτεί με “πράσινη ενέργεια“ την περιοχή.
Τέλος, ο κ. Κατσικερός μιλά για τη δυσκολία να πραγματο-
ποιηθούν μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού, κυ-
ρίως ως προς το θέμα της αδειοδότησης.