29 Ιαν 2009

Πήραμε σκούπα


Αναβαθμίστηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας.

Μετά την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου με σύστημα πλύσης κάδων πριν λίγο καιρό, αποκτήσαμε τώρα και την αυτοκινούμενη σκούπα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την υλικοτεχνική υποδομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.