25 Ιαν 2009

Προβλέπεται ανάπλαση της πλατείας Τριών Ναυάρχων


Σε έργα δημοτικής οδοποιίας, αποκατάστασης κτηρίων, αποχέτευσης και μελέτες θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλου για τη φετινή χρονιά. Μεταξύ όλων αυτών, περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλατείας των Τριών Ναυάρχων. Για έργα ύδρευσης θα δοθούν 533.012 ευρώ, αποχέτευσης 225.565 ευρώ, καθαριότητας 81.375 ευρώ, για κήπους – πάρκα – πλατείες 20.000 ευρώ, για αγροτική οδοποιία 188.698 ευρώ, για δημοτική οδοποιία 601.228 ευρώ, για οδική σήμανση 5.000 ευρώ, για το δημοτικό φωτισμό 119.395 ευρώ, για τα σχολικά κτήρια 54.378 ευρώ, για τα υπόλοιπα κτήρια 348.747 ευρώ, για μελέτες 523.200 ευρώ και για άλλα έργα 963.343 ευρώ.
ΘΑΡΡΟΣ