29 Ιαν 2009

ΟΑΕΔ: 2.000 άτομα στις επιχειρήσεις ΠΟΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: 2.000 άτομα στις επιχειρήσεις ΠΟΤΑ
“Φέτος ή του χρόνου οι επιχειρήσεις στην Περιοχή
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)
θα ζητήσουν να απασχολήσουν 2.000 άτομα, αλλά δυ-
στυχώς δεν θα υπάρχουν ειδικευμένοι στα τουριστικά
επαγγέλματα“. Αυτό δήλωσε η διευθύντρια του ΟΑΕΔ
Σταυρούλα Νικολοπούλου
στη χθεσινή σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας.
Αν δεν αλλάξει τίποτα, οι άνεργοι της Μεσσηνίας θα
παραμείνουν άνεργοι και θα προσληφθούν άτομα από
άλλες περιοχές της Ελλάδας, συμπλήρωσε η κ. Νικολο-
πούλου. Κάλεσε δε το Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελη-
τήριο Μεσσηνίας να συνεργαστούν με τον καπετάν Βασί-
λη Κωνσταντακόπουλο για την κατάρτιση των ανέργων
της Μεσσηνίας, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στις
τουριστικές επιχειρήσεις. Θ.Λ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ