27 Ιαν 2009

Επικίνδυνο φορτίο σε ναυάγιο στη Γιάλοβα


Πύλος

Επικίνδυνο φορτίο σε ναυάγιο

Επικίνδυνο φορτίο 567 τόνων θειικού αργίλου εντοπίστηκε σε ημιβυθισμένο πλοίο στον όρμο Γιάλοβα της Πύλου, κατά τη διάρκεια εργασιών απομάκρυνσής του. Το συγκεκριμένο φορτίο δε χαρακτηρίζεται τοξικό, με βάση τους κανονισμούς, ωστόσο σε επαφή με το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε επικίνδυνη καυστική ουσία.
Στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί ρύπανση, αλλά έχει τοποθετηθεί ειδικό φράγμα και η ανέλκυση σταμάτησε, καθώς αναμένονται οι σχετικές οδηγίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΘΑΡΡΟΣ