29 Μαΐ 2017

Σεμινάριο ΤΠΕ Β2

3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου


       Γίνεται γνωστό ότι η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://e-pimorfosi.cti.gr

ΗΜΕΡΙΔΑhttps://www.youtube.com/watch?v=TgruSk91Wzc&t=11s https://www.youtube.com/watch?v=TgruSk91Wzc&t=11s