28 Ιουν 2009

1200 θέσεις στο Costa Navarino1200 θέσεις στο Costa Navarino
Καμπάνια για την πρόσληψη 750 εργαζομένων οι
οποίοι θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις της
“Costa Navarino” στο Ρωμανού ξεκινά η ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
Λίγο αργότερα θα προσληφθούν επιπλέον 450 εργαζόμενοι
καθώς εκτιμάται ότι συνολικά θα δημιουργη-
θούν 1.200 θέσεις εργασίας.Παράλληλα ξεκινά άμεσα
δεύτερη καμπάνια για την αναζήτηση ακινήτων προς
ενοικίαση, που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση
των εργαζομένων που δεν θα μένουν κοντά στην πε-
ριοχή. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει το φθινό-
πωρο και οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν λίγο πριν την
έναρξη λειτουργίας του προορισμού, το Μάιο του
2010. Οι ευκαιρίες εργασίας αφορούν σε ανειδίκευτους
και ειδικευμένους ενδιαφερόμενους των κλάδων φι-
λοξενίας και εστίασης, λειτουργίας spa/θαλασσοθερα-
πείας, τεχνικών επαγγελμάτων, συντηρητών κήπων,
επαγγελματιών αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και
σε διοικητικές θέσεις και υπαλλήλους γραφείου με
εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία.
Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αναζητά σπίτια προς ενοικίαση στους
Δήμους Γαργαλιάνων, Μεθώνης, Νέστορος, Πύλου.

ELEFTHERIANEWS