3 Ιουν 2009

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΟΧΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ...
Ετοιμος είναι ο χώρος για την υποδοχή του λυόμενου κτηρίου, όπου θα εγκατασταθεί ο δεματοποιητής στον “Αγιο Νικόλαο” του Δήμου Πύλου, παρά την αντίθετη απόφαση και την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου.Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο εργολάβος συνέχισε τις εργασίες τις προηγούμενες μέρες, “νόμιμα”, καθώς η απόφαση αντίδρασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στη θυελλώδη συνεδρίαση με την παρουσία του περιφερειάρχη Νίκου Αγγελόπουλου, ακυρώθηκε από την Περιφερειακή Διοίκηση Μεσσηνίας, με το σκεπτικό ότι η αρμοδιότητα για τους δεματοποιητές έχει περάσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δεν ανήκει στο δήμο. Ετσι ο εργολάβος προχώρησε κι έχει φτιάξει το δάπεδο και είναι έτοιμο να μπει το λυόμενο.Σήμερα, μάλιστα, στο Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αναμένεται να συζητηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για το δεματοποιητή στον “Αγιο Νικόλαο” της Πύλου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο Σύνδεσμος. Στη συνεδρίαση έχει κληθεί και ο Δήμος Πύλου και θα παραστεί εκπρόσωπός του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αριστείδης Ζευγίτης, καθώς ο Σύνδεσμος θέλει την άποψη του δήμου.Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το δεματοποιητή πρόκειται να δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ