8 Μαρ 2010

Πρέπει να βάλουμε πλάτη για την πατρίδα

ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρέπει να βάλουμε πλάτη για την πατρίδα
«Ολοι χρειάζεται να βάλουμε πλάτη, όπως μπορεί ο καθένας,
για το νοικοκύρεμα της χώρας.
Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπο-ρεί να γίνει αυτό, ας το οργανώ-
σει η Πολιτεία. Είναι όμως υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τον
τόπο και υπάρχουν πολλοί Ελληνες που θα το έκαναν». Τα
λόγια αυτά χρησιμοποιεί σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Πρώτο Θέμα», ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπου-
λος. Σ’ αυτό υποστηρίζει ότι «οι έχοντες και κατέχοντες δεν
είναι λιγότερο πατριώτες από τον απλό κόσμο που καλεί-
ται να στηρίξει τη χώρα του και να εφαρμόσει σκληρά μέ-
τρα», και τονίζει ότι «η πατρίδα δεν είναι ξένο σώμα και
χρειάζεται τη στήριξη όλων μας».
Αν και ο ίδιος δηλώνει «συνταξιούχος» εφοπλιστής, κα-
θώς οι δραστηριότητες του ομίλου έχουν περάσει στα παι-
διά του, επισημαίνει ότι η Πολιτεία πρέπει να αναζητήσει
τους τρόπους που και οι πλούσιοι θα τείνουν χείρα βοη-
θείας. «Να δώσουμε θέσεις εργασίας, να υπάρξουν δουλει-
ές». Και στο δημοσίευμα τονίζονται τα εξής:
«Ηδη η ΤΕΜΕΣ, η άλλη εταιρεία του ομίλου που αναπτύσσεται στον κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών, ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία υπερσύγχρονων υπο-
δομών το προσεχές καλοκαίρι, απασχολώντας περίπου 1.000 άτομα προσωπικό».


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ομιλία του Γιάννη Αλαβάνου στην Καλαμάτα
Συζήτηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνο, με θέμα
“Μηχανικοί και οικονομική κρίση“, πραγματοποιείται σήμερα
στις 7 το βράδυ, στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας Μεσσηνίας
“Αλέξανδρος Κουμουνδούρος“. Την εκδήλωση οργανώ-
νουν η Συνεργασία Αριστερών Μηχανικών, η ΔΕΜ και η
Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου.

ELEFTHERIANEWS