18 Απρ 2010

Eκδήλωση γιά το Ηλεκτρικό αυτοκίνητο


Ηλεκτροκίνηση

Η μόνη λύση για καθαρό περιβάλλον
Οι οικολογικές μεταφορές ήταν το θέμα της δεύτερης και τελευταίας ημέρας της εκδήλωσης που διοργάνωσαν στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Elite» το Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.). Από όσα είπαν οι εισηγητές, προκύπτει ότι θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση στη χρήση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, στον τρόπο οδήγησης των σύγχρονων οχημάτων και γενικότερα νοοτροπίας. Καταδείχθηκε δε η ανάγκη στροφής σε οικολογικότερα μέσα μετακίνησης, ενώ παρουσιάστηκαν οι προτάσεις δύο ιαπωνικών βιομηχανιών για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. 
ΘΑΡΡΟΣ
Διαβάστε περισσότερα...