5 Ιουν 2010

τί περιβάλλον θα παραδώσουμε στα παιδιά μας...

Μόλυνση περιβάλλοντος και τουρισμός"Δείτε πως μόνοι μας μολύνουμε το περιβάλλον και βάζουμε το χεράκι μας να βγάζουμε τα μάτια μας. Είναι το περιβάλλον που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας...
 troktiko