20 Ιουλ 2010

IONIA OΔΟΣ...

Η Ιόνια οδός …βάλτωσε στον Καϊάφα !!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (2473/2010) σταμάτησε την κατασκευή της Ιονίας οδού στο τμήμα που διέρχεται από την περιοχή του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας λόγω της λίμνης Καϊάφα...η οποία είναι προστατευόμενη από το δίκτυο Νatura και ενδέχεται να υποστεί σοβαρό κίνδυνο από την εκτέλεση του έργου. Η Ιονία οδός, τμήμα του λεγόμενου Δυτικού Αξονα, είναι ενταγμένη στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Αυτοκινητόδρομων και θα συνδέσει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Καλαμάτας. Οι σύμβουλοι της Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος, καλούμενου και ως οικολογικού Τμήματος, αναφέρουν ότι η Ιονία οδός διέρχεται από την περιοχή της λίμνης Καϊάφα, η οποία εντάσσεται στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου Νatura 2000. Μάλιστα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρουν οι δικαστές, συνομολογείται ότι ορισμένοι από τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τη λίμνη Καϊάφα «θα υποστούν σημαντικές οχλήσεις». Ετσι οι σύμβουλοι Επικρατείας δέχθηκαν τους ισχυρισμούς κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι παράνομα επιλέχθηκε η χάραξη της Ιονίας οδού από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της λίμνης Καϊάφα, χωρίς να εκτιμηθεί ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λίμνη, όπως και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Η δικαστική απόφαση δίνει μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είχε σταλεί στην κυβέρνηση, και η οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Καϊάφα, καθώς, όπως επίσης τόνιζε, δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, με συνέπεια να τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα...

Read more: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ - NEWS MESSINIA http://newsmessinia.blogspot.com/#ixzz0uGP5s67m
http://newsmessinia.blogspot.com/