17 Ιαν 2011

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙ ΝΙΚΟΛΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ από τον κ. Βρεττάκο

Παρὰ τὴν βεβαιότητα μὲ τὴν ὁποία ἐμφανίζει ἡ ἐφημερίδα τὴν εἴδηση σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη ἔναρξη λειτουργίας τοῦ δεματοποιητὴ εἶναι φανερό ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἀπόφαση ποὺ καλεῖται νὰ λάβει τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. Ἐὰν τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοποθετηθεῖ ἀρνητικὰ, ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Πύλος νὰ μετατραπεῖ (κατὰ τὴν ἐπιεικέστερη ἔκφραση) σὲ κέντρο διεύλευσης ἀπορριματοφόρων χάριν ὑλοποίησης ἀποφάσεων ποὺ ἐλήφθησαν ἐρήμην τῶν ἄμεσα ἐνδιαφερομένων κατὰ παράβαση κάθε νομιμότητας.
Ἄς "βομβαρδίσουμε" λοιπόν ὅλοι μας μὲ ὅποιο μέσο παρέμβασης διαθέτει ὁ καθένας μας, τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου μὲ τὴν ἄρνησή μας νὰ λειτουργήσει ὁ δεματοποιητὴς στὸν Ἅγιο Νικόλαο. 


Προσωπικὰ θἀ ἀποστείλω τὴν Δευτέρα σχετικὴ ἐπιστολὴ στὸ νέο Δημοτικὸ Συμβούλιο.Δόξα τῷ Θεῷ ἡ διοικητικὴ περιφέρεια τοῦ Δήμου εἶναι τέτοια ποὺ προσφέρει τουλάχιστον 4 ἄλλες θέσεις "μηδενικοῦ κόστους" ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι σὲ αὐτὲς δὲν δημιουργεῖται κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. 

Ἐπομένως ἡ ἄρνηση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἄν συνοδεύεται μὲ τὴν ὑπόδειξη ἄλλης θέσης δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα "μικροκομματικής" εκμετάλλευσης, άφοῦ άποδεικνύεται ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ στείρα ἄρνηση λόγῳ τοπικισμοῦ ἀλλὰ οὐσιαστικὴ συμβολὴ στὴν οὐσιαστικὴ διαφύλαξη τόσο τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ νέου Δήμου ὅσο καὶ τῆς φυσιογνωμίας τῆς Πύλου ὡς ἱστορικοῦ τόπου καὶ παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ. Τέλος, ἄς σταματήσει τὸ παραμύθι περί προσωρινῆς τάχα λύσης ἢ προστίμων κ.λ.π.. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΑΘΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ ΑΜΕΛΗΣΑΝ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.

Πολὺ περισσότερο μάλιστα ὅταν οἱ ἀνωτέρω ὑπεύθυνοι [καὶ ἐπειδὴ δὲν φοβᾶμαι νὰ τὸ προσωποποιήσω ἀναφέρομαι συγκεκριμένα στοὺς διατελέσαντες τὴν τελευταία 20ετία (α) Ὑπουργοὺς, Γεν. Γραμματεῖς Περιβάλλοντος, Γενικοὺς Διευθυντές τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, (β) τοὺς ἀπὸ τὸ 1997 διατελέσαντες Γεν. Γραμματεῖς Περιφέρειας Πελ/σου, Γενικοὺς Διευθυντές καὶ Διευθυντές ΠΕΧΩ της Περιφέρειας (γ) Νομάρχες και (δ) τον τέως Δήμαρχο Πύλου γιὰ τὴν ἀνευ σχετικῆς αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου παράνομη δέσμευση τοῦ παλαιού Δήμου]. 
Ἄν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ἐπιβολὴ προστίμων γιὰ παραβάσεις τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου, ὑπάρχει ἄμεση λύση: Νὰ φτιάξουμε τοὺς δεματοποιητες καὶ τὰ ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας στὰ σπίτια καὶ στὶς αὐλὲς ὅσων ἐπικαλοῦνται μία τέτοια ἀνάγκη.
Προσωρινὴ ἄλλωστε λύση στὴν ὁποία δὲν καθορίζεται ἡμερομηνία λήξης συνιστᾶ φερεντζἐ μόνιμης ἐγκατάστασης. Αυτὰ γιὰ νὰ μην μᾶς περνᾶνε γιὰ μακάκες.-Π.Ι.Βρεττᾶκος (kpylos.blogspot.com)