19 Ιαν 2011

Δήμος Πύλου-Νέστορος


Διαφωνεί για τις αλλαγές στις περιοχές Natura 2000
Την ομόφωνη αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τον τίτλο «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιέχονται ρυθμίσεις για την προστασία και τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος.
Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις επιφέρουν ουσιώδεις περιορισμούς, ως προς τη δόμηση εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, και εκτός των ορίων των οικισμών που υφίστανται νομίμως προ του 1923 ή εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων σε 10.000 τ.μ. 


Διαβάστε περισσότερα...