12 Ιουλ 2011

Καλαμάτα Πρόγραμμα Καλοκαίρι 2011

Image

Θερινό πρόγραμμα γιά εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας γιά τα παιδιά μεταναστών σε Αμερική και Καναδά.