11 Ιουν 2012

Oι ελεύθερες ρίζες ευθύνονται για μια σειρά βλαβών που πλήττουν τον οργανισμό

Τι είναι οι ελεύθερες ρίζες και γιατί απειλούν την υγεία μας;

Συχνά ακούμε να γίνεται λόγος για τις ελεύθερες ρίζες που ευθύνονται για μια σειρά βλαβών που πλήττουν τον οργανισμό. Δείτε, τι ακριβώς είναι οι ελεύθερες ρίζες και πώς αντιμετωπίζονται.Πρώτος ο Denham Harman το 1956 πρότεινε την ιδέα για την ύπαρξη της «ελεύθερης ρίζας» και αργότερα έθεσε ως αξίωμα ότι αυτά τα συστατικά έχουν ρόλο στην γήρανση μέσω των πρόκλησης διασταυρωμένων αντιδράσεων και δημιουργίας ομοιοπολικών δεσμών τροποποιώντας λιπίδια, πρωτεΐνες, κυτταρικό DNA, ιδιαίτερα το μιτοχονδριακό DNA...                        Συνέχεια ...

Τι είναι οι ελεύθερες ρίζες και γιατί απειλούν την υγεία μας;