17 Σεπ 2008

Aνύπαρκτες τρεις δημοτικές αρχές στην Πύλο


Πέρασαν τρεις μέρες και στην Πύλο
ακόμα συζητείται η παρουσία του
εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια
που,
πράγματι, τίμησε την πόλη μας η επίσκεψή
του.
Είναι η δεύτερη φορά που στην Πύλο έρ-
χεται Πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ο κ. Κωστής Στεφανόπουλος, καλεσμένος
του Δήμου Πύλου σε επετειακές εορταστι-
κές εκδηλώσεις τον Ναυαρινίων επί δημαρ-
χοντίας Θανάση Φιλιππόπουλου, και την
περασμένη Δευτέρα ο νυν Πρόεδρος της
Δημοκρατίας προκείμενου να ενημερωθεί
σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα
υποβρυχίου τηλεσκοπίου του Ινστιτούτου
“Νέστωρ“.
Μέχρι εδώ όλα καλά για την Πύλο η
οποία βρέθηκε και στο επίκεντρο δημοσιο-
γραφικού ενδιαφέροντος. Ενα γεγονός
όμως ταρακούνησε τις συνειδήσεις των Πυ-
λίων οι οποίοι είδαν και άκουσαν από εφη-
μερίδες και τηλεοράσεις την ομιλία του κα-
θηγητού κ. Λεωνίδα Ρεσβάνη και για το
οποίο οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώ-
μη: Ηταν ο ύμνος που απήγγειλε για τον
πρώην δήμαρχο Πύλου κ. Γιάννη Βρεττάκο
συγκρινόμενο με τους τρεις μετέπειτα δη-
μάρχους δίνοντας και αριθμητικό ποσοστό
σχετικά με την προσφορά του καθενός.
Είπε “μακάρι οι επόμενες δημοτικές αρχές
να είχαν κάνει το 1%
από ό,τι έκανε ο Γιάν-
νης Βρεττάκος‘’ εννοούσε, όπως προανα-
φέρθηκε, την προσφορά του Δήμου προς
το πείραμα μετά τον κ. Γιάννη Βρεττάκο.
Είναι γνωστή και μάλιστα επανειλημμένως
δημοσιευμένη η άποψη του γράφοντος σχε-
τικά με το παλαιό Γυμνάσιο Πύλου που πα-
ραχωρήθηκε επί δημαρχοντίας Γιάννη Βρετ-
τάκου. Τώρα όμως τίθεται το εξής ερώτημα:
Το ποσοστό της προσφοράς προς το πεί-
ραμα “Νέστωρ“ θα ήταν αυξημένο εάν η
κάθε δημοτική αρχή μετά τον κ. Γιάννη Βρετ-
τάκο παραχωρούσε και από ένα κτήριο;
Ενας κοινός νους τον οποίο διαθέτουμε
όλοι πώς θα εννοούσε αυτή την προκλητική
φράση;
Τι δεν έκαναν οι επόμενες δημοτικές αρχές
ώστε να ικανοποιήσουν τους επιστήμονες ή
τι έκανε επιπλέον η τότε δημοτική αρχή
εκτός της δωρεάς - παραχώρησης του πα-
λαιού Γυμνασίου Πύλου;
Αυτά ειπώθηκαν ενώπιον του συμβόλου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Πα-
πούλια και των ανθρώπων που παρακο-
λουθούσαν την ενημέρωση δείχνοντας και
οι τηλεοράσεις όπως προαναφέρθηκε το
προκλητικό - απίστευτο - αυθαδέστατο και
χωρίς προηγούμενο, μειωτικό για την Πύλο
απόσπασμα λόγου επιστήμονα με κύρος
όπως ο κ. Λεωνίδας Ρεσβάνης.
Αν και οι τρεις επόμενοι δήμαρχοι μετά
τον κ. Βρεττάκο επιστήμονες Θανάσης Φι-
λιππόπουλος, ΔημήτρηςΚαρακαϊδός και
Γιώργος Χρονόπουλος (γιατρός και δύο μα-
θηματικοί) αναφέρονται ως αρνητές της επι-
στημονικής περιόδου με τόσο προκλητικό
τρόπο προσβάλλοντας τη νοημοσύνη του
πυλιακού λαού που τους εξέλεξε με τους
ηπιότερους χαρακτηρισμούς.
Χαρακτηρίζω τον κ. Ρεσβάνη ξένο σώμα
στην Πύλο που δεν έχει δικαίωμα να ανα-
φέρεται σε τρεις δημάρχους με τέτοιο θρασύ
τρόπο και μάλιστα στο σπίτι μας.
Τάκης Αλεξάκης
___________________________________________
Πραγματικά είναι πρωτοφανές Καθηγητής Πανεπιστημίου
που βοηθήθηκε στο έργο του από τους Πύλιους ,χωρίς
κανένα ιδιαίτερο τοπικό συμφέρον ,που του παραχωρήθηκε
το καλύτερο αρχιτεκτονικά κτίριο της πόλης, να μιλάει
με αυτό το τρόπο γιά τους εκλεγμένους Δημάρχους.
Μήπως πρέπει ο Δήμαρχος να ερευνήσει αν υπάρχει τρόπος να
ακυρωθεί η παραχώρηση και το κτίριο να επανέλθει στο Δήμο;
Μ.Λ