6 Δεκ 2009

Eνιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νάντια Γιαννακοπούλου – Ζητά ενιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου


Η κ. Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, εξέθεσε με σαφήνεια την πεποίθησή της υπέρ της δημιουργίας μιας ενιαίας, ισχυρής Περιφέρειας Πελοποννήσου στα φυσικά γεωγραφικά της όρια. Η προκείμενη επιστολή εστάλη, με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για την αναδιοργάνωση του συστήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η κ. Γιαννακοπούλου στην επιστολή της, επικρίνει τον κατακερματισμό του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου σε τρεις Περιφέρειες (Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας) και παραθέτει αυτονόητα, ορθολογικά και ρεαλιστικά κριτήρια και επιχειρήματα για την συνένωση της Πελοποννήσου, με βάση, ως επί το πλείστον, τις αναπτυξιακές προοπτικές που θα επιφέρει μια τέτοια κίνηση. Χαρακτηριστικά, η βουλευτής Μεσσηνίας τονίζει, ότι «η υλοποίηση της, εν λόγω, πρότασης θα προσφέρει νέο όραμα και ουσία στον τόπο μας».
Στη συνέχεια, η κ. Γιαννακοπούλου προτείνει την διεξοδική εξέταση όλων των κριτηρίων για την εκπλήρωση της πρότασης αυτής και την εξασφάλιση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων. Μάλιστα, ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του ζητήματος με την σοβαρότητα που αρμόζει στο θέμα αυτό, πέρα από μικροκομματικές και στενόμυαλες αντιλήψεις, όπως το ποιά πόλη θα είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας κ.α.
Στον επίλογο της, η κ. Γιαννακοπούλου αναφέρει τα χαρακτηριστικά της κοινής ιστορικής παράδοσης και ταυτότητας των Πελοποννησίων, που παραμένει ισχυρή παρά την πολύχρονη διοικητική διαίρεση. Κλείνοντας την επιστολή της, η κ. Γιαννακοπούλου, αναφέρει: «Η Πελοπόννησος είναι ένας γεωγραφικός χώρος, όπου ο "αλάθητος" χωροτάκτης, η φύση, υπαγορεύει και τον τρόπο διαχείρισής του, την αντιμετώπισή του δηλαδή ως ενιαίου Διοικητικού Χώρου. Η νήσος του Πέλοπα, ο Μοριάς της παλιγγενεσίας του νεότερου ελληνισμού, είναι ένας χώρος με χιλιάδες δυνατότητες που περιμένει την ευκαιρία του να τις αναπτύξει. Ας μη φοβηθούμε την πρόκληση! Ας δώσουμε την ευκαιρία! Ας οραματιστούμε και ας ονειρευτούμε την ενιαία Πελοπόννησο ως την ανοιχτή πολιτεία του μέλλοντός μας!».

Read more...