15 Μαΐ 2010

Oριστικά τα 6δυμα για την Μεσσηνία ελέω Καλλικράτη


Με μια μικρή αλλαγή σε σχέση με την αρχική πρόταση του σχεδίου Καλλικράτης κατατέθηκε τελικάστην βουλή το Νομοσχέδιο. Σε ότι αφορά την Μεσσηνία οι δήμοι παραμένουν 6 με την χωροθέτηση που είχαν εκτός από το δήμο Αρφαρών που συνενώνονται με το δήμο Καλαμάτας και όχι με τον δήμο Οιχαλίας.
Οι δήμοι της Μεσσηνίας πλεόν διαμορφώνονται ως εξής .... ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Άριος β.
Αρφαρών γ.Θουρίας και δ. Καλαμάτας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μεσσήνης με έδρα τη Μεσσήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιπείας β.
Ανδρούσας γ. Αριστομένους δ. Βουφράδων ε. Ιθώμης στ. Μεσσήνης ζ. Πεταλιδίου και την
κοινότητα Τρικόρφου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πύλου – Νέστορος με έδρα τη Πύλο αποτελούμενος από τους δήμους 
α. Κορώνης
β. Μ εθώνης 

γ . Παπαφλέσσα 
δ . Πύλου 
ε . Νέστορος κ αι 
σ τ. Χ ιλιοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Τριφυλίας με έδρα την Κυπαρισσία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αετού β. Αυλώνος γ. Γαργαλιάνων δ. Κυπαρισσίας ε. Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Οιχαλίας με έδρα τον Μελιγαλά αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανδανίας β. Δωρίου γ. Είρας δ. Μελιγαλά καιε. Οιχαλίας, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Μεσσηνιακής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αβίας και β. Λεύκτρου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Μεσσηνιακής Μάνης χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
From:Kyparisiotis