5 Νοε 2007

Συμπάσχοντες


Νίκος Πηλιώτης ,Τάκης : Νίκο για τις κατασκευές που λέγαμε η βιοψία θα δε'ίξει,πιστεύω να μη μουτζώνουμε όπως το Μαυρογιαλούρο...