5 Νοε 2007

ΚΑΛΗ ΦΙΛΗΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ : Γλυκήτατη ,Ήρεμη,πάντα ψάχνει κάτι ...
Δίπλα ο κ। Κουρεμπανάς Νίκος.