14 Μαρ 2008

ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ

ΑΦΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ O ΥΠΟΠΤΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
Ο Αλβανός που φέρεται ως ο
κύριος ύποπτος για το θάνατο της
50χρονης Βουλγάρας,στη Γιάλο-
βα,παραμένει άφαντος,ενώ το Λι-
μεναρχείο Πύλου συνεχίζει την
προανάκριση,παίρνοντας καταθέ-
σεις κυρίως από Βούλγαρους,που
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγμα-
τα στην υπόθεση.Σύμφωνα με
πληροφορίες μας,η παρέα των
Βούλγαρων με τον Αλβανό,το
απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας
μετά τις πολλές μπύρες που ήπιαν
σε μπαρ της Γιάλοβας,συνέχισαν
το ποτό και τη διασκέδαση σε σπί-
τι Βουλγάρας στην περιοχή.Εκεί ο
Αλβανός προθυμοποιήθηκε και η
50χρονη γυναίκα δέχθηκε να την
πάει με το αυτοκίνητό του στο
αγροτόσπιτο.Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι πριν δε γνωρίζο-
νταν.Μετά τις 9 το βράδυ και
αφού αρκετοί από την παρέα εί-
χαν ξεπεράσει τα όρια από το πο-
λύ ποτό,ο Αλβανός και η Στεφα-
νία έφυγαν με προορισμό το
αγροτόσπιτο,1 χιλιόμετρο από το
κέντρο της Γιάλοβας.Από τότε κα-
νείς δεν τους ξαναείδε.