14 Απρ 2009

ΔΡΑΚΟΣ... ΓΙΑ ΠΟΤΑAπό το Στέλιο Μπούνα με πολλές ευχές γιά καλό Πάσχα.
href="http://4.bp.blogspot.com/_b3g40BfGUa8/SeSKjUeEiNI/AAAAAAAABJQ/KGMWsYg52Zw/s1600-h/pylos1+BOUNAS.jpg">

ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΠΟΤΑ
Πρόσκληση στον
υπουργό Τουρισμού
«H Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
διαμορφώνει μια νέα τουριστική πρόταση, υψη-
λών προδιαγραφών» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο νο-
μάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος σε επιστολή του
προς τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο
Μαρκόπουλο.
Στην επιστολή του, ο νομάρχης ζητεί να συναντηθεί με
τον υπουργό, ενώ ταυτόχρονα του απευθύνει και πρό-
σκληση να επισκεφθεί τον τόπο μας.
Οπως αναφέρει ο νομάρχης στην επιστολή του ειδικό-
τερα, αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσουν θέμα-
τα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας
και τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί.
Χαρακτηριστικά, ο Δ. Δράκος αναφέρει στην επιστολή
του:
«Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, σε απόλυτη
συνεργασία με τον ΕΟΤ και το υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης, προσπαθεί και βελτιώνει, συνεχώς, το κλίμα
και τις προϋποθέσεις στην κατεύθυνση ανταγωνιστικού
τουριστικού προϊόντος, σε δύσκολο ασφαλώς περιβάλ-
λον. Προβάλλει, δε, μέσα από συγκροτημένο προγραμ-
ματισμό την περιοχή μας, τις δυνατότητες της και τις του-
ριστικές της υποδομές». Β.Γ.Μ.
ELEFTHERIANEWS