12 Οκτ 2012

KENTΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

                 Τηλ.- Φαξ:  27210 95476

       Δ/νση: Κτίριο 5ου Γενικού Λυκείου, Φαραί
                          24100 Καλαμάτα 
                       email:  kesmes  @  sch  .  gr

Πλαίσιο κειμένου: Tο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προσφέρει
Ατομική και ομαδική συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές (και τους γονείς τους) προκειμένου να πάρουν τις   καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους
Στήριξη εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ΣΕΠ και ιδιαίτερα των καθηγητών που εφαρμόζουν το θεσμό ΣΕΠ στα σχολεία τους
Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας  
 (Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό)