12 Οκτ 2012

Λειτουργία του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου - Ακαδημία των Πολιτών στην Καλαμάτα.