20 Οκτ 2012

Η ποιλιτική τάξη

Προσθήκη λεζάντας
Παλιό αλλά καλό και πάντα επίκαιρο  μου το θύμισε ο Γιώργος Κατσιγ...