2 Φεβ 2008Πρόταση από το Πανεπιστήμιο
Τμήμα Τουρισμού σε Τρίπολη - Καλαμάτα


Η ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Επιστημών που θα λειτουργεί σε
Καλαμάτα και Τρίπολη είναι ανάμεσα στις προτάσεις που εισηγήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο υπουργείο Παιδείας.
Το Τμήμα θα έχει ως αντικείμενο το χειμερινό και θερινό τουρισμό,
παραθαλάσσιο και ορεινό, καθώς η Πελοπόννησος, όπως σημείωσε χθες στο «Θάρρος» ο πρόεδρος της Δ.Ε. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, διαθέτει και τα δύο, όπως, επίσης, πλούσιο πολιτισμό και σπουδαία μνημεία.
Τα μαθήματα του Τμήματος, εφόσον εγκριθεί από το υπουργείο και υλοποιηθεί - θα γίνονται και στις δύο πόλεις (Τρίπολη και Καλαμάτα), αλλά ακόμη δεν υπάρχει σαφής σχεδιασμός του.
Μ.Ν.