17 Νοε 2008

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ


Πριν τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η
λειτουργία τής ιδιωτικής μονάδας αιμο-
κάθαρσης λίγο έξω από τη Μεσσήνη,
στο δρόμο προς Πύλο. Είναι η 5η μονά-
δα του “Μεσογειακού Κέντρου Διακο-
πών ΑιμοκάθαρσηςΑ.Ε.” σ’ όλη την Ελ-
λάδα, που θα εξυπηρετήσει τους νεφρο-
παθείς της Μεσσηνίας, αλλά και νε-
φροπαθείς - επισκέπτες του νομού.
......ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..............

Ξεφτίλα ?????
Καλά το κράτος δεν μπορεί να φτιάξει
μιά μονάδα αιμοκάθαρσης γιά τους άρρωστους
συμπατριώτες μας; ;;
θα χρυσοπληρώνει πάλι τον <<επενδυτή>>
ιδιώτη.