20 Νοε 2008

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ....

Για την εκπόνηση της μελέτης του δρόμου
Πύλου - Μεθώνης και για βελτιώσεις στο συγκε-
κριμένο δρόμο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μεσσηνίας, συζήτησε χθες με τον αντινομάρχη Στάθη
Αναστασόπουλο ο δήμαρχος Μεθώνης Ηρακλής Μι-
χελής, παρουσία του νομαρχιακού συμβούλου -
μηχανικού της ΔΤΥ Σπύρου Κοντοθανάση και του διευ-
θυντή Προγραμματισμού Δημήτρη Μουντζούρη.
Η μελέτη αφορά τη βελτίωση γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών του δρόμου στα επικίνδυνα σημεία, με
προτεραιότητα στο τμήμα από τη διασταύρωση προς
Καλλιθέα - Λογγά μέχρι την είσοδο της Μεθώνης. Ο
δρόμος αυτός είναι εθνικός και με πρόσφατη απόφαση
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου η συντήρησή
του περιήλθε στις αρμοδιότητες της ΝΑΜ.
Στην εργολαβία των άμεσων παρεμβάσεων στο
εθνικό οδικό δίκτυο του νομού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προ-
ϋπολογισμού 8,2 εκ. ευρώ,έχει περιληφθεί ασφαλτό-
στρωση του δρόμου Πύλου - Μεθώνης σε μήκος 4
χιλιομέτρων.
Ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως θα προωθηθεί εργολαβία της Νομαρχίας για επεμ-
βάσεις, που θα βελτιώσουν αρκετές στροφές του δρό-
μου. Και παρατήρησε πως,σε συνδυασμό με τις
ασφαλτοστρώσεις από την εργολαβία του υπουργείου,
θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο και θετικό αποτέλε-
σμα. Επεσήμανε ότι «άμεσος στόχος μέχρι να ολο-
κληρωθεί η μελέτη Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη από
το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να γίνουν οι απαιτούμενες πα-
ρεμβάσεις στον οδικό άξονα, λόγω και της υψηλής
επικινδυνότητας του δρόμου, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η οδική ασφάλεια για τους διερχόμε-
νους>> ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
______________________________________________
Είναι ντροπή το 2008 να υπάρχουν δρόμοι σαν αυτό
της Πύλου - Μεθώνης. Πιό στενό δρόμο και μάλιστα σε κάμπο
δεν έχω ξαναδεί.....
Βλέπεις νάρχεται λεωφορείο και κάνεις το σταυρό σου.
Τί να πω ξεφτίλα ..... < Μ.Λ >