11 Σεπ 2009

Ανάπλαση υδραγωγείου Πύλου (Καμάρες)ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
Καλά νέα για μουσείο και υδραγωγείο
Θετικές εξελίξεις υπήρξαν το τελευταίο διάστημα για σημαντικά πολιτι-
στικά ζητήματα του Δήμου Πύλου,για το υδραγωγείο και το αρχαιολογικό
μουσείο.
Οπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος, εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η μελέτη ανάπλασης του υδραγωγείου της Πύλου (καμάρες) και αναμένεται η χρηματοδότηση για το έργο, για την ανάδειξη του
μνημείου. Προβλέπεται αναστήλωση καιδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,με πλατεία και πεζόδρομους, ενώ το υδραγωγείο πρόκειται να ενοποιηθεί με το Νιόκαστρο με πεζόδρομο.
Επίσης, ο κ. Χρονόπουλος παρατήρησε ότι ο δήμος υπέβαλε αίτημα στο υπουργείο Πολιτισμού και έγινε αποδεκτό από τον υπουργό Αντώνη Σαμαρά, για τη μεταφορά του αρχαιολογικού μουσείου στο κάστρο.
«Το μουσείο και ο περιβάλλων χώρος θα παραχωρηθούν στο δήμο και θα ενοποιηθούν με το σπίτι του Τσικλητήρα για να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πολιτιστικός χώρος», επεσήμανε ο δήμαρχος και πρόσθε-
σε: «Η βιβλιοθήκη θέλουμε να δημιουργηθεί στο χώρο του μουσείου και στο Τσικλητήρειο να μεταφερθεί η συλλογή Ρενέ Πιώ, που σήμερα βρίσκεται στο κάστρο».

Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ