19 Σεπ 2009

Τα ναυάγια της Μαφίας


Και ανοιχτά της Μεσσηνίας τα ραδιενεργά απόβλητα;
Η ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση Λε-
γκαμπιέντε συγκεντρώνοντας στοιχεία, πιθα-
νολογεί ότι υπάρχουν ύποπτα ναυάγια πλοί-
ων με ραδιενεργά και τοξικά απόβλητα στο
Ιόνιο δυτικά των ακτών της Μεσσηνίας. Το
θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά την ανακά-
λυψη “ραδιενεργού ναυαγίου” στην Ιταλία.
Η περιβαλλοντική οργάνωση ισχυρίζεται
εδώ και πολλά χρόνια ότι η Μαφία βυθίζει
πλοία με ραδιενεργά απόβλητα εισπράττο-
ντας τεράστια ποσά από τις βιομηχανίες που
θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Ολα αυτά μέ-
χρι... προχθές ήταν απλώς θεωρίες. Μετά
την αποκάλυψη όμως του 1ου “ραδιενεργού
ναυαγίου” όλοι αναρωτιούνται πόσα άλλα
τέτοια ναύαγια υπάρχουν. Στο χάρτη που
δημοσίευσε χθες η εφημερίδα τα “Τα Νέα”
φαίνεται ότι 7 από τα ύποπτα ναυάγια βρί-
σκονται δίπλα στους Παξούς, δυτικά της Κε-
φαλονιάς, δυτικά και νότια της Ζακύνθου,
καθώς και στα ανοιχτά της Μεσσηνίας.
ΠΑΤΗΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ