18 Σεπ 2009

Επερώτηση γιά ΠΟΤΑ στην ΕυρωβουλήΟ Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης για τα έργα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας


Στη Δυτική Μεσσηνία βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επένδυση η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εντός της περιοχής ΖΕΠ του Δικτύου NATURA 2000 «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας Πύλου και Νήσος Σφακτηρία». Μεταξύ άλλων κατασκευάζονται έργα διευθέτησης των υδάτων προκειμένου να αρδευτούν οι εγκαταστάσεις γκολφ τα οποία πιθανώς θα επηρεάσουν άμεσα την ροή των υδάτων προς τη λιμνοθάλασσα. Η τελευταία αποτελεί τον μεγαλύτερο υγρότοπο στη νότια Βαλκανική και φιλοξενεί το 63% του συνόλου των ειδών πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.
Για την περιοχή έχει εκπονηθεί εδώ και χρόνια ειδική περιβαλλοντική μελέτη και διαχειριστικό σχέδιο το οποίο όμως δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χωρίς προηγουμένως να υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και λήψη αντίστοιχων μέτρων προστασίας είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία;
(β) Σε τι στάδιο βρίσκεται η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω επένδυσης;
(γ) Έχουν ληφθεί από την Ελληνική κυβέρνηση τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα που επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή, και ιδιαίτερα ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία της ροής των υδάτων στη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και την εν γένει χρηστή διαχείριση των υδάτων της περιοχής σύμφωνα και με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60); Παρέχονται στην Επιτροπή στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία;
(δ) Ποια είναι η στάση της σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γηπέδων γκολφ σε περιοχές που απειλούνται από αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης, ενόψει μάλιστα και της πρότασης σχετικής οδηγίας για το έδαφος;
Η ερώτηση απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με άλλες 6 – μία για κάθε νομό της Πελοποννήσου.


Τις ερωτήσεις συνοδεύει το ακόλουθο κείμενο:http://panosz.wordpress.com/2009/09/09/gialova-30/Η ΚΑΛΥΒΑ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ