30 Νοε 2009

Συνάντηση Παπανδρέου Σαμαρά

Συνάντηση Παπανδρέου Σαμαρά

"Πως τα φέρνει η ζωή . Από συγκάτοικοι 40 χρόνια μετά, αντίπαλοι αρχηγοί.."