22 Αυγ 2010

Άι Νικόλα βόηθα μας ...

Σκουπίδια Μεσσηνίας
Οι παραγόμενες ποσότητες έως το 2030
Ποσότητα 102.347 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων 
θα παράγει η Μεσσηνία το 2030, όπως αναφέρεται 
στη μελέτη που έχει εκπονηθεί για τη σύνταξη του
 Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
αυτά, για φέτος προβλέπονται 80.512 τόνοι σύμμεικτων 
απορριμμάτων, 83.374 τόνοι το 2013, 86.462 τόνοι το
 2016, 90.614 τόνοι το 2020 και 96.247 τόνοι το 2025.
Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 

όλες τις κατηγορίες απορριμμάτων και αποβλήτων που μπορούν να παραχθούν.
Υπενθυμίζεται ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει 3 Διαχειριστικές Ενότητες, και

 η Μεσσηνία συμπεριλαμβάνεται με τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γόρτυνος Αρκαδίας.
Απορρίμματα
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης της παραγόμενης ποσότητας 

απορριμμάτων είναι κατά μέσο ετήσιο όρο 1,3%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μελέτη λαμβάνει υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα του «Καλλικράτη» και 

υπολογίζει τις ποσότητες επί τα όρια των νέων Δήμων.
Ο νέος Δήμος Καλαμάτας θα παράγει τις εξής ποσότητες:
2010: 30.556 τόνοι
2013: 31.642 τόνοι
2016: 32.813 τόνοι
2020: 34.389 τόνοι
2025: 36.527 τόνοι
2030: 38.842 τόνοι.

Ο νέος Δήμος Πύλου – Νέστορος:
2010: 10.824 τόνοι
2013: 11.209 τόνοι
2016: 11.624 τόνοι
2020: 12.183 τόνοι
2025: 12.940 τόνοι
2030: 13.760 τόνοι
THAROSNEWS