13 Μαΐ 2009

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αγνοεί
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ
την αρνητική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύλου και τις δύο τελευταίες
μέρες συνεχίζει τις εργασίες για την υπο-
δοχή της εγκατάστασης δεματοποιητή σε
χώρο μέσα στο σκουπιδότοπο στον “Αγιο

Νικόλαο”.
Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση
των μειοψηφιών που είχαν πρωτοστατή-
σει στην απόφαση, αλλά και της δημοτι-
κής αρχής. «Εκανα παρέμβαση στον περι-
φερειάρχη για να σταματήσουν οι εργα-
σίες. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που λέει “όχι” στην εγκατά-
σταση δεματοποιητή στον “Αγιο Νικό-
λαο”.
Και δεσμεύομαι να την υλοποιήσω. Ο
δήμος δεν έχει σχέση με τις εργασίες», μας
είπε ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος.
Κι επεσήμανε πως ο περιφερειάρχης Νί-
κος Αγγελόπουλος τον διαβεβαίωσε ότι
θα σταματήσουν οι εργασίες.
Για την εξέλιξη αυτή χθες το βράδυ σε
συνάντηση του δημάρχου Πύλου με τους
επικεφαλής των μειοψηφιών αποφασίστη-
κε, αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παναγιώτη
Μπαλαφούτη (ο δήμαρχος θα απουσιά-
ζει) και επικεφαλής ή εκπροσώπους των
μειοψηφιών, να μεταβεί σήμερα το πρωί
στο χώρο που γίνονται οι εργασίες και να
ζητήσει από τον εργολάβο να σταματήσει
άμεσα, σεβόμενος την απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ