18 Μαΐ 2009

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΣΗ Μπατζελή στην Πύλο
Στην Πύλο μιλάει σήμερα η ευρωβου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή.
Θέμα της εκδήλωσης, που πραγματο-
ποιείται στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα
του κέντρου “Μηδέν”, είναι το σήμερα
και το αύριο της αγροτικής πολιτικής.
EΛΕΥΘΕΡΙΑ