9 Ιουλ 2009

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


"Συνέχεια 'Βοήθεια στο Σπίτι'"

Να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από τους ΟΤΑ, λόγω της επιτυχούς εφαρμογής του και της μεγάλης κοινωνικής προσφοράς του, αποφάσισε προχθές το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας. Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, θα σταλεί άμεσα έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το οποίο θα ζητείται, επίσης, να διασφαλιστούν ο δημόσιος χαρακτήρας της συγκεκριμένης προνοιακής δομής και η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων σε αυτό το πρόγραμμα με την επίλυση των διαδικαστικών ζητημάτων, να παραταθούν τα προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες έως το τέλος του 2010 και να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλους τους ΟΤΑ της Μεσσηνίας.
Παρατήρηση
Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια δομή στο δήμο Πύλου , γιατί οι τότε
αρμόδιοι είχαν άλλες σπουδαιότερες ασχολίες.... (Μ.Λ)
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΑΡΡΟΣ