4 Ιαν 2008

ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ ...απαγωγή



Πριν 94 χρόνια
Ο εκ Λιγουδίστης Νικόλαος Σωτ. Νικολόπουλος απήγαγε προχθές εκουσίως την αδελφήν του εκεί μαγείρου Δημ. Καρλή Ευσταθίαν θυγατέρα Κωνσταντ. Σουρέλη. Η απαχθείσα φεύγουσα εκ της αδελφικής οικίας συνεπεκόμισε μεθ’ εαυτής και έπιπλα τινά εκ της οικίας του αδελφού της. Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος βεβαιούται ότι κατέφυγεν εις το χωρίον Σκάρμικα του Δήμου Πυλίων.