16 Ιαν 2008

ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Γρήγοροι ρυθμοί
στις σήραγγες


Στα 200 μέτρα έχει φθάσει η διάνοιξη της δεύτερης σήραγγας στο Αρτεμίσιο.
Παράλληλα οι εργασίες προχωρούν με καλό ρυθμό,και στις δύο σήραγγες στο Νεο-
χώρι.Η μία βρίσκεται λίγο πριν τα 100 μέτρα και η δεύτερη στα 50 μέτρα.ΣΕΛ.7