9 Μαΐ 2008

Μην αισθάνεσαι άσχημα αν δεν έχεις να επιδείξεις τίποτα ιδιαίτερο από την μέχρι τώρα πορεία σου στη ζωή. Δεν πειράζει αν μέχρι τώρα δεν έχεις καταφέρει να κουμαντάρεις σωστά ούτε το ίδιο σου το σπίτι. Ο Δήμος είναι άλλο πράγμα! Αρκεί να είσαι μέσα στα πράγματα και όλα τα άλλα μπαλώνονται! Στην Ελλάδα ζούμε βρε αδερφέ...
Μαθηματικά και δήμοι
ΤΟ σχέδιο Σουφλιά προβλέπει 4 δήμους στη Μεσση-
νία και το σχέδιο Παυλόπουλου 12. Αν προσθέσετε τα
2 σχέδια και διαιρέσετε με τον αριθμό των υπουργών
που σχεδιάζουν, θα βρείτε πόσους δήμους θα έχει αύ-
ριο η Μεσσηνία. Εκτός αν στο τραπέζι πέσει κι άλλη
πρόταση όποτε θα χρειαστεί να πάρετε κομπιουτεράκι
για να κάνετε τους υπολογισμούς. Θ.Λ.


Ενωση αντικαποδιστριακών δημάρχων
ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΠΕΙΑΣ
Ενωση Περιφερειακών ΟΤΑ Ελλάδας κατά του “Καποδίστρια 2”, στην οποία μετέχεΙ
και ο Δήμος Αίπειας, ιδρύθηκε χθες στην Αθήνα σε συνάντηση δημάρχων από διάφο-
ρες περιοχές της χώρας. Ο δήμαρχος Αίπειας Νίκος Αναστασόπουλος μετέχει, μάλιστα, στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή, μαζί με τους δημάρχους
Αιγείρας, Βελβεντού, Βραχασίου και Πανόρ-μου. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση,
σκοπός της Ενωσης είναι: «Η παρέμβασηστο δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητα
ή μη του Β’ Καποδίστρια. Η καταγγελία τηςΚΕΔΚΕ για το γεγονός ότι ψευδώς ισχυρίζε-
ται πως ο Β’ Καποδίστριας αποτελεί καθολι-κό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
μονόδρομο. Η ανάδειξη του προφανούς ότιπεραιτέρω συνενώσεις στην ύπαιθρο σημαί-
νει κατάργηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιβολή της ετεροδιοίκησης. Διάψευση
ότι οι Καποδιστριακές απόψεις αποτελούν Ευρωπαϊκές λογικές. Διεκδίκηση προσαρ-
μογής των θεσμικών πλαισίων λειτουργίας στις δικές μας ανάγκες».
Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται πως «είναι ολοφάνερο ότι οι καταχρεωμένοι αστι-
κοί δήμοι δεν αποτελούν πρότυπο για τους δήμους της ελληνικής υπαίθρου».
Οι δήμοι που ίδρυσαν την Ενωση καλούν όλους τους δήμους της περιφέρειας να εντα-
χθούν σ’ αυτή, στη νέα συνάντηση που θα γίνει στις 23 Μαΐου στις 11 το πρωί, στην
Αθήνα, στην αίθουσα της “Αδελφότητας των Τηνίων” (Α. Φωτήλα 40 και Λεωφόρο
Αλεξάνδρας 52, απέναντι από το Πεδίον του Αρεως).