31 Μαΐ 2008Τα πλατάνια στην Πύλο
ΑΠΟ την Πύλο η επιστολή-σχόλιο αναγνώ-
στη για τα ιστορικά πλατάνια της πόλης: «Εί-
μαι καθημερινός αναγνώστης σας από την Πύ-
λο και διαβάζοντας το σημερινό (χθεσινό) άρ-
θρο σας στη σελίδα για τα πλατάνια που ξε-
ραίνονται στην οδό Κρήτης, απλώς αγανακτώ
με την δημοτική αρχή της πόλης μου που μέ-
σα στο καλοκαίρι αποφάσισε να “κλαδέψει“
τα πλατάνια στην πλατεία της Πύλου για να
εξυπηρετήσει επαγγελματία να βάλει τέντες.
Αν είναι έτσι, να κόψουμε τα πλατάνια και να
βάλουν όλοι τέντες! Αλλοι φυτεύουν και άλ-
λοι κόβουν...».
Αναμένεται ο αντίλογος.