6 Οκτ 2008

ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΓΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1,4 εκ. ευρώ η εισφορά
της... ΠΟΤΑ στο Δήμο Πύλου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου συμφώ-
νησε κατά πλειοψηφία να μην πάρει τη γη,
αλλά να δεχθεί τα χρήματα του επενδυτή
της ΠΟΤΑ που αντιστοιχούν στη συγκεκρι-
μένη έκταση. Και υπολογίζεται ότι ο δήμος
θα εξασφαλίσει γύρω στο 1,4 εκ. ευρώ,
που θα μπορεί να διαθέσει για κοινωνικούς
ή τουριστικούς σκοπούς.. ....

«Σε περίπτωση που ο δήμος έπαιρνε τη γη, δε θα
μπορούσε να την εκποιήσεικαι θα έπρεπε να τη χρησι-
μοποιήσει μόνο για ειδικούς σκοπούς
(χώρους αθλοπαιδιών,τουριστικά περίπτερα κ.λπ.)»
παρατήρησε ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος. Η
έκταση που θα έπαιρνε ο δήμος ήταν στον εθνικό δρόμο
μετά το “Μηδέν” προς την Καλαμάτα. Ο κ. Χρονόπου-
λος επεσήμανε πως «δε θα μπορούσε να γίνει τίποτα στη
συγκεκριμένη περιοχή. Δεν προσφέρεται για τις χρήσεις
που μπορούσαμε, από τονόμο, να κάνουμε».
Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ