13 Ιουν 2008

Γιορτή ελιάς στη Γιάλοβα

Γιορτή με θέμα “Ελιά - Τουρισμός, πηγές ανάπτυξης της πε-
ριοχής μας” πραγματοποιείται σήμερα στις 9 το βράδυ στη
Γιάλοβα. Την οργανώνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος σε
συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και τη
στήριξη του Δήμου Πύλου και του Παμμεσσηνιακού Συνδέ-
σμου Ελαιοτριβέων.

Για το σκοπό αυτό η πρόεδρος του συλλόγου της Γιάλοβας Λούλα Μωραγιάννη
συναντήθηκε χθες με τον αντινομάρχη Στάθη Αναστασόπουλο.
Στην εκδήλωση ο κ. Αναστασόπουλος, που είναι χημικός, θα
μιλήσει για το ρόλο του μεσσηνιακού ελαιόλαδου και της ελιάς
Καλαμών, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και το ρόλο τους
στη μεσσηνιακή γαστρονομία.
Η κ. Μωραγιάννη σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση
οργανώνεται κάθε χρόνο. Οπως είπε οι διοργανωτές προσπα-
θούν από την πλευρά τους να βάλουν ένα λιθαράκι στην ανά-
δειξη των δύο βασικών πηγών ανάπτυξης της περιοχής τους.
Επίσης επισήμανε πως στην περιοχή σύντομα ολοκληρώνονται
οι επενδύσεις της ΠΟΤΑ από τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντα-
κόπουλο και εξέφρασε την πίστη ότι το έργο αυτό θα δώσει νέα
πνοή στον τόπο και όχι μόνο.
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάλοβας ευχαρί-
στησε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Πύλου και τον
Παμμεσσηνιακό Σύνδεσμο Ελαιοτριβέων που με την αμέριστη
βοήθεια τους, η εκδήλωση θα έχει φέτος μεγαλύτερη επιτυχία.
Κατά τη διάρκειά της θα μοιραστούν τα διαφημιστικά έντυπα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το ελαιόλαδο - πρόταση
ζωής και το ελαιόλαδο και η μεσσηνιακή γαστρονομία, στην ελ-
ληνική και την αγγλική γλώσσα. Γ.Σ.