27 Ιουν 2008

Στην Πύλο η Ενωση Φίλων της Ακρόπολης

Την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας
επισκέφτηκαν τα μέλη της «Eνωσης Φίλων της Ακρόπο-
Φίλων της Ακρόπο-
λης» αρχίζοντας από την Καλαμάτα, ύστερα αρχαία Ιθώ-
μη, ανάκτορο Νέστορος, μουσεία Χώρας και Πύλου, Νιό-
καστρο Πύλου, Κάστρο Μεθώνης και Κορώνης.
Οι αρχαιόφιλοι περιηγητές είναι εκείνοι που αποτελούν
την σπουδαιότερη διαφήμιση για έναν τόπο όταν μάλιστα
υπεύθυνος αποστολής είναι κάποιος διακεκριμένος άν-
θρωπος όπως η αντιπρόεδρος της “Eνωσης Φίλων Ακρό-
πολης“ αρχαιολόγος, πρώην διευθύντρια της Α‘ εφορεί-
ας ακροπόλεως Κυρία Αλκιστη Χωρέμη. Η σχέση της Κυ-
ρίας Χωρέμη με τη Μεσσηνία ξεκινάει αρκετά χρόνια πί-
σω όταν ο σύζυγος της πραγματοποιούσε της ανασκαφή
στην Καρποφόρα. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι στους
οποίους η Πυλία, η Τριφυλία οφείλει και κάποτε πρέπει
προσσηκόντος να τιμηθούν. Τάκης Αλεξάκης